Magyarság Nagyjaink Történelem

Hogyan pofozta fel Horthy Miklós kormányzó Miklós nevű fiát egy rendőr úgy, hogy kormányzói dicséretben részesült

Talán ez a kis történet ami a hungaryfirst oldalon jelent meg, szemlélteti miért is tekinti nagyon sok magyar ember Horthy Miklóst nem csak egy letűnt kor és vele együtt egy ország  kormányzójának hanem, egy erkölcsi iránymutató igazi karakteres nagybetűs politikusnak. Szemünkben Horthy Miklós az az államférfi aki személyes jó példával járt elől a hazaszeretet és hűség  tekintetében is.

borítókép : Horthy Miklós és családja forrás : https://so.hu.museum-digital.org/singleimage.php?imagenr=509056

“A harmincas évek közepe táján Zemlényi Endre közlekedési rendőr egyik napon a XIII. ker. Váci út és a Róbert Károly körút sarkán irányította – egy dobogón állva – a forgalmat. Újpest felől egy nyitott sportkocsi közeledett feléje. Hallotta, hogy a vezető odaszól a mellette ülőnek:

-Fogadjunk, hogy annak a zsarunak a lába alól kiugratom a dobogót!

Ezt Zemlényi meghallotta, és amikor a Róbert Károly körútra befordult a kocsi, bal kerekével megbillentette a dobogó jobb sarkát. Erre a rendőr leugrott a dobogóról, benyúlt a kocsiba és a volán mellett ülőnek lekent egy nagy pofont.

A vezető erre kiugrott a kocsiból és felháborodva közölte, hogy ő Horthy Miklós kormányzó fia és ezért lakolni fog. Zemlényi rendőr erre azt felelte, hogy nem tudhatta, hogy a kormányzó úr fia, de azt hallotta, amit a barátjának mondott.

A kormányzó fia felírta a rendőr számát azzal, hogy jelenteni fogja apjának az esetet.

Zemlényi rendőr, amint letelt a szolgálata, azonnal bement a Szekszárdi úti őrszobára, szolgálati helyére és az őrszoba parancsnokának jelentette az eseményt. Nagy volt az ijedelem és az őrparancsnok bekérte Zemlényi jelentését.

Másnap délelőtt megszólalt az őrszoba telefonja, a kormányzó kabinetirodája jelentkezett azzal, hogy a megadott időpontban az a rendőr, aki a kormányzó fiát felpofozta, jelentkezzen.

Nagy volt az izgalom.

Zemlényi a kihallgatásra pontosan megjelent, a kormányzó eléje ment, kezét nyújtva bocsánatot kért, hogy a fia neveletlenül viselkedett és közölte vele, hogy megkapta méltó büntetését és azt a kijelentést tette:

-Büszke vagyok, hogy ilyen rendőreink vannak!

A nagy megkönnyebbüléssel távozó Zemlényi Endre a kormányzó utasítására napiparancsi dicséretben részesült.

Ha ma egy rendőr egy bűnözőt hatóság elleni erőszak miatt hasonló bánásban részesít, egyes képviselők már a parlamentben valamiféle emberiség elleni bűntettről ingerülten nyilatkoznak. Nagyon leromlott közbiztonságunk megerősítése érdekében, Horthy Mikós kormányzó ez irányú magatartása ma különösen példamutató lehetne.

Forrai Sándor ny. tanár”

A fenti kedves levelet, úgy nyolc éve hozta a posta, Friedrich Kláritól és Szakács Gábortól. Úgy döntöttek, hogy Forrai Sándor tanár, rovásírás kutató, református presbiter (1913- 2007) ezredforduló környéki Horthy-kori visszaemlékezését elküldik nekem, eredetiben. A rovásírás kutatás három „atyja”, így egy levélben szerepel.

Úgy döntöttem – kedvességüket megköszönve -, hogy megosztom a nyilvánossággal az írást, amelyet tudtommal egyetlen újság vagy média nem közölt ezt megelőzően.

A levél példát mutat a kormányzó úr igazságáról és becsületéről, ugyanakkor néhány kérdést is felvet. Próbáljunk meg választ adni magunknak, és ha már a lehetőség így hozta, olvassunk utána a Forrai Sándor Rovásíró Kör és a Szakács- házaspár munkáinak! A történetet megosztani, terjeszteni ér! Köszönöm!

Zetényi-Csukás Ferenc;

Vettük a bátorságot és változatás nélkül közöltük ahogy a cikk végén felhatalmazást kaptunk. Köszönjük!

EREDETI CIKK ITT OLVASHATÓ

Ajánlott Cikkek