Épített örökség Magyarság Nagyjaink Történelem

I. Béla magyar király koronázása 1060 december 6.: A hatalomváltás és a trónharcok története

Hatalmi egyensúly és családi viszályok az Árpád-házban

1060. december 6-án koronázták királlyá I. Bélát Fehérváron. Vazul herceg legkisebb fia ekkor már mintegy tizenkét éve, hogy hazatért száműzetéséből, ahová István küldte fivéreivel együtt. Bélát tudvalevőleg királyi bátyja, I. András hívta haza, hogy uralkodásában támasza és majdan utóda legyen. Mind a két kívánalom teljesült; némi bonyodalom árán.

: I. Béla koronázása Fehérvárott zajlott le. Ez az esemény nem csupán egy új király trónra lépését jelentette, hanem egy bonyolult hatalmi harc csúcspontját is az Árpád-házban.

Az Árpád-ház belső viszonyainak megértéséhez vissza kell tekintenünk I. András király és öccse, Béla herceg kapcsolatára. Míg András hosszú ideig nem rendelkezett törvényes fiúörökösökkel, addig Béla már két fiú büszke apjaként tért vissza Lengyelországból. Ekkor András a királyi hatalom kétharmadát megtartva, a maradékot hercegi jogként átruházta Bélára, létrehozva ezzel a dukátust.

I. Béla ábrázolása a Thuróczi-krónikában

A trónöröklési ígéret és annak felrúgása

A testvérek viszonya azonban megromlott, amikor I. András király két fiúval, köztük az elsőszülött Salamonnal gazdagodott. A németekkel kötött béke érdekében Salamont eljegyezték a német hercegnővel, Judittal, és András ekkor felrúgta Bélának tett trónöröklési ígéretét. A Képes Krónika beszámolója szerint András a fiú iránti szeretetből feláldozta az igazságosságot, és Salamont koronázta meg.

A koronázás csapdája és a hatalmi harc kimenetele

András király betegsége és a családi viszályok közepette egy taktikai csapdát állított öccse elé Tiszavárkonyban, ahol a korona és a hercegi kard között kellett választania Bélának. Béla azonban a kardot választotta, ami később a korona megszerzésének eszközévé vált.

A testvérek közötti hatalmi harc a Tisza partján ért véget, ahol Béla győzött. András elesett, és a Bakony erdejében, Zircen halt meg. Ezt követően Béla diadalmasan vonult be Fehérvárba, ahol püspökök kenték fel, és megkoronázták.

I. Béla rövid, de jelentős uralkodása

I. Béla uralkodása alatt mindössze két év, tíz hónap és öt napig tartott, de utóélete sokkal szerencsésebben alakult. Az Árpád-ház első fián, I. Gézán keresztül tovább élt a dinasztia, és második fia, I. (Szent) László a királyi ház egyik legjelentősebb és legnépszerűbb tagjává vált.

Összegzés

I. Béla koronázása és a vele járó hatalmi harcok jelentős hatást gyakoroltak a magyar történelemre. A trónharcok, a családi viszályok és a politikai intrikák tükrözik azt a zűrzavart és küzdelmet, amelyek az Árpád-ház korai történetére jellemzőek

arcanum

Ajánlott Cikkek