Erdély Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem

Így lakodalmazott Mikes Kelemen leánya halottaságyánál

Ha már Háromszékben vagyunk, látogassunk el Szentlélekre is, Mikes Kelemen egykori kastélyába. A messze kimagasló kopár Perkőn kopár és üres hegyoldalon állt valamikor a Mikes, vagy Tarnóczi-kastély. Sok kézen ment át ez a régi udvarház.

Borítóképen: A Perkő, Kézdiszentlélek egyháza és a Tarnóczi-kastély romjai

Egy ideig a ma már kihalt Bályogi-család bírta, azután Zápolya János király kezébe került a kastély és a környék. Nem sokkal később a Béldiek kezébe jut, majd ide vonul vissza Bethlen Gábor fejedelem. Ekkor kapta a birtokot az ugyancsak kihalt Tarnóczifamilia, s innen ment át a zágoni Mikesek kezébe.

A kastélyt és a birtokot akkoriban zágoni Mikes Kelemen főkapitány bírta. Szép, eladó leánya volt neki, aki virágában meghalt. Ma virított és tündökölt, s néhány nap múlva pedig már ravatalon feküdt.

Képek 1904-ből: 1. Mikes Kelemen szülőházának romjai, 2: Malom Mikes szülőházának telkén, 3: Mikes-fák Mikes Kelemen szülőházának telkén

Amint ilyenkor szokásban volt, hozzáláttak a torhoz is. Nagy felterített asztal várta a vendégeket. Természetesen az összegyűlt rokonság arcán is meglátszott, hogy nem lakodalmat, hanem tort tartanak. Szomorúság járt az asztaloknál, s a fiatalság pedig siránkozott, hogy ez a gyönyörűséges fiatal leányka ilyen korán eltávozott az élők sorából.

Egyszerre csak Mikes Kelemen hivatta a szolgákat és parancsot adott ki:

Jófajta borokat az asztalra!

Körülfogták:

Drága jó urunk, most nem lehet mulatni.

Jóuraim — mondta a főur —, ha Istennek úgy tetszett volna, az én jó leányom életben marad, s férjhezadom. Vígan laktunk volna, ahogy ez szokásban van. Én pedig a Iányomat most férjhez adtam az én idvezítő Krisztusomnak, azért nincsen itt helye a szomorúságnak. Aki engem szeret, az ma vígan éljen asztalomnál.

Hozzatok muzsikusokat — parancsolta a szolgáknak.

Hamarosan meg is érkeztek a muzsikusok, a faluból pedig megérkeztek a leányok is. Nagy mulatás kezdődött, valamennyien lerészegedtek, a fiatalság pedig egész éjszaka táncolt és énekelt.

Csak Mikes Kelemenné, az elhunyt édesanyja siránkozott és átkozódott, hogy leányának halála alkalmából ilyen megbotránkozó mulatságot rendeztek az ő gyászos házában. Mikes Kelemen nem okát törődött a jajveszékelő asszonnyal, szobájába vezette és a szobát lelakatoltatta, hogy felesége nem tudjon kijönni.

Hát így lakodalmazott Mikes Kelemen leánya halottaságyánál.  

forrás: Székely Nép, 1942-04-26 / 94. szám

Ajánlott Cikkek