Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

II. Rákóczi Ferenc születésnapja

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született Borsi kastélyban, Zemplén megyében. Az apja, I. Rákóczi Ferenc, választott erdélyi fejedelem volt, az anyja pedig Zrínyi Ilona, Zrínyi Péter horvát bán lánya. Az apja halálát már 3 hónaposan megéltette, majd anyja 1682-ben Thököly Imre fejedelem felesége lett. Thököly hagyományosan a nevelt fiát tartotta mellette minden fontos alkalommal, így már gyermekkorában tanúja lehetett nevelőapja diplomáciai tárgyalásainak.

1685 szeptemberében, a közeledő császári csapatok elől menekülve, a Rákóczi-család minden értéket Munkácsra vitetett, majd Zrínyi Ilona is ide menekült gyermekeivel. 1685 novemberében a császári generálisok ostromzár alá vették a várat. A védelmet két és fél évig Zrínyi Ilona irányította, aki végül 1688. január 17-én hosszas tárgyalások után adta fel a várat.

A családnak el kellett hagynia Magyarországot, és birtokaikat sem tarthatták meg. Zrínyi Ilonának Bécsben kellett letelepednie, Julianna lányát pedig a bécsi orsolyita kolostorba zárták, míg Ferencet a csehországi Neuhaus jezsuita kollégiumába küldték. Ferenc 1688 és 1690 között itt tanult, majd nevelői 1690 őszén Prágába küldték, hogy egyetemen folytassa tanulmányait. Két évig tanult természettant, matematikát, geometriát és fizikát, megszerzett hadmérnöki ismereteket, és foglalkozott ballisztikával és erődítéstannal.

1692-ben gyámjai – időközben húga férjhez ment Aspremont grófhoz – Bécsbe küldték, és nagykorúsították, hogy a Rákóczi-vagyonból húga törvényes örökségét, a “leánynegyedet” kiadhassák. 1693-ban egy évet töltött Rómában, majd visszatérve azonnal hazatért magyarországi birtokaira. Miután beiktatták Sáros vármegye főispáni hivatalába, feleségül vette Sarolta Amália hesseni hercegnőt. Három gyermekük született: Lipót, József és György.

1700-ban I. Rákóczi Ferenc kapcsolatba lépett XIV. Lajos francia királlyal, a lengyelországi francia követ és a császári hadsereg belga származású tisztjének, Longueval kapitánynak segítségével. Azonban a levelek Bécsbe kerültek, és 1701-ben Rákóczi Ferencet letartóztatták. A bécsújhelyi börtönből azonban sikerült megszöktetnie a feleségével szövetkezett befolyásos udvari körök segítségével, még a tárgyalás előtt és a biztos halálos ítélet elől. A párnak sikerült egyenesen Lengyelországba menekülni, ahol tovább folytatták diplomáciai erőfeszítéseiket Franciaország szövetségének megszerzése érdekében.

Rákóczi Ferenc politikai céljai a 18. századi Európában ismeretesek voltak, és több nyugati nagyhatalom is megpróbálta befolyásolni a magyarországi helyzetet. Azonban Rákóczi szövetségesek hiányában nem tudta elérni politikai céljait, és 1711-ben kénytelen volt békefeltételeket elfogadni.

A békekötés után Rákóczi száműzetésbe vonult, és visszatérése Magyarországra csak halála után, 1735-ben történt meg. Az ő általa képviselt politikai mozgalom azonban hatással volt a későbbi történelmi események alakulására, és a magyar nemzeti öntudat megerősödésére is. II. Rákóczi Ferenc ma Magyarország és minden magyar nemzeti hőse, és az ő nevét viselő intézmények, terek, utcák számos helyen megtalálhatóak az országban és a gúnyhatárokon túl is.

wikipedia arcanum

Ajánlott Cikkek