Épített örökség Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem

Ilyen is lehetett volna: a Lánchíd

Amennyiben Vásárhelyi Pál tervét valósítják meg, nem is feltétlen a Lánchíd elnevezést kapja meg a híd, azonban bizonyos szempontból jobb lett volna, mint az elsőként megépült, ma már Széchenyi lánchíd nevű állandó összeköttetést biztosító híd.

Borítóképen: Vásárhelyi Pál kétnyílású függőhídja a Lánchíd helyett

Fontos tudni, hogy Vásárhelyi Pál terve nem csak technikai értelemben, vagy éppen megjelenésében különbözik, hanem sokkal inkább figyelembe veszi a Duna medrének sajátosságait, mint a Lánchíd!

Elvileg tehát jobb megoldás lett volna, de mégsem ez nyert. Ennek okát pontosan nem tudjuk, de könnyen elképzelhető, hogy nem a Clark Ádám tervezte szerkezet volt jobb, hanem az a pénzügyi konstrukció döntött, amit Sina György – aki finanszírozást szervezte, és végül a hídvámszedés jogát is elnyerte – kínált a Lánchíd felépítéséhez, vagy a 87 éves vámszedési jogot jobban szolgálta a Clark féle terv.

Vásárhelyi Pál dunai hídtervének középső hídjába

Sina György ugyanis a hídvámszedés jogát 87 évre nyerte el, de végül csak 20 év lett belőle, mert az 1870. évi XXX. törvénycikk alapján megváltotta a hidat Sina fiától és örökösétől, Sina Simontól.

De nézzük Vásárhelyi tervét, ami Vásárhelyi a mostani lánchíd helyén kétnyílású függőhíd építését célozta, még pedig főképpen a Duna mederalkatára való tekintettel. Maga Vásárhelyi így ír tervéről az az 1838. évi Athenaeum 235. oldalán:

„E terv ellen, melly szerkezeténél fogva kétségkívül a legcélirányosb s kivált financiális tekintetben a legelfogadhatóbb, az a megjegyzésem, hogy mivel a Budapest közti Duna egy a Margit-s Festő-szigettől lefelé nyúló vízalatti zátony által két külön mederre vagyon osztva, a hídnak vízi oszlopai éppen a folyam sodraiba esnének, a folyam kisebb mélységű része pedig, t. i. a zátony, a legnagyobb ívfeszület alá , márpedig a hídépítési rendszer ellen elkövetett hiba, az oszlopot, mely mindig akadály, a folyam sodrába helyeztetni.”

A lánchíd pillérei tényleg ebben a nem éppen kedvező elhelyezésben vannak, s ismeretes továbbá az is, hogy 1893-ban a lánchíd nagynyílása közepén és attól fölfelé kotrással távolították el az említett zátonyokat az évek során.

És amikor már tudták, mi épül:

A Lánchídalapkőletétele 1842. augusztus 24-én

Ajánlott Cikkek