Hírek

Ilyen is volt: „Befejezték a vizsgálatot egy nagyobb ellenforradalmi papi csoport ügyében”

„A Belügyminisztérium tájékoztatási osztályának közleménye” alcímmel jelent meg az idézett beszámoló a Békés Megyei Hírlap 1957. augusztus 1.-én megjelent számában. Az ’56-os események után vagyunk, Mindszethy bíboros az amerikai nagykövetségen kért menedékén tartózkodik. Közben „kint” ez történt:

Borítóképen: 1956. november 3 -án Mindszenty József beszédet mond

„Az ellenforradalmi csoport központja a budapesti központi papi szeminárium volt, ahol már október előtt nagyarányú népi demokráciaellenes szervezkedés indult, amely az ellenforradalom kirobbanása után igen széleskörűvé vált. Nagy mennyiségű, röpcédulát és egyéb propagandaanyagot szerkesztetek, illetve sokszorosítottak, amit kapcsolataik révén — különösen az ellenforradalom fegyveres gócaiban terjesztettek.

Szoros kapcsolatban álltak különböző fegyveres csoportokkal, személyes agitációt folytattak közöttük, élelemmel látták el a harcoló ellenforradalmárokat, majd a fegyveres harc után, több ellenforradalmi terroristát rejtegettek és bújtattak a hatósági szervek elől. Tevékenységüket a fegyveres harc megszűnése után is folytatták. Tabódi István negyedéves teológiai hallgató, volt horthysta tiszt, Varjú Imre római katolikus lelkész, Kukla Antal és még több pap decemberben és januárban „Kedves barátom” címmel brosúrát szerkesztett, amit több száz példányban sokszorosítottak és az ország különböző területein terjesztettek.

Varjú Imre atya, 2013-ban, 80 évesen

A brosúra dicsőíti az ellenforradalmat, a terroristák vadállati tevékenységét, gyalázza a, munkáshatalmat, a szocialista rendszert, újabb ellenállára ösztönzi a nép ellenségeit. Tartalmazza ezenkívül Mindszenty József november 3-i beszédét, valamint XII. Pius pápának a magyarországi eseményekkel foglalkozó uszító és gyalázó körleveleit. Az ellenforradalmi papi csoport egyik vezetője Turcsányi Egon Albert nyugalmazott plébános volt, aki fasiszta beállítottságáról közismert.

Turcsányi a Tanácsköztársaság vérbefojtása után tagja volt az ébredő magyarok fasiszta egyesületének. 1956 októberében Mindszenty József titkára lett. Mindszentynek megbízása alapján egy fegyveres csoport élén részt vett az állami egyházi hivatal kirablásában. Onnan titkos iratokat szállítottak el Mindszentyhez. Turcsányi hamis igazolvánnyal nyugatra akart szökni, de a nyomozószervek letartóztatták.

A szervezkedés másik vezetője Lieszovszky Pál, volt horthysta alezredes, aki 1943-ban a Szovjetunió elleni rablóháborúban tanúsított magatartásáért nemzetvédelmi keresztet kapott. Lieszovszky, Turcsányival együtt vezette az állami egyházügyi hivatal kirablását. A széleskörű szervezkedésről, ellenforradalmi tevékenységről egyes egyházi vezetők is tudomással bírtak.

A nyomozószervek a vizsgálat folyamán nagymennyiségű ellenforradalmi propagandaanyagot, brosúrákat, röplppkat, sokszorosító gépet, írógépet foglaltak le. Ezeket a bizonyítékokat sok tanúvallomási jegyzőkönyv egészíti ki, amelyek beszédesen igazolják a letartóztatottak ellenforradalmi tevékenységét. Az ellenforradalmi csoport ügyét rövidesen tárgyalni fogja a fővárosi bíróság.”

Ilyen is volt…

Ajánlott Cikkek