Hírek

Jedlik Ányos és a Dinamó: A Zárkózott Zseni Műve

  1. november 14. különleges dátum a technikatörténet számára: ekkor született meg a dinamó, amelyet Jedlik Ányos, a győri természettudós, bencés szerzetes és feltaláló alkotott meg. Egy olyan eszköz, amely forradalmasította a villamos energia előállítását, mégis kevesen ismerik annak igazi megalkotóját.

A Dinamó Elve:

A dinamó egy olyan villamos gép, amely mechanikai energiát alakít át egyenáramú villamos energiává. Az úgynevezett mozgási indukció elvét használja, mely szerint egy erős mágneses térben mozgatott villamos vezetőben feszültség jön létre. Korábban is léteztek áramforrások, de azok előállítása drága és korlátozott volt, nem felelve meg a 19. század egyre növekvő energiaigényeinek.

Jedlik Ányos dinamója 1961-ből

Jedlik Ányos Forradalmi Felfedezése:

Jedlik Ányos már az 1850-es évek elején foglalkozott az elektromágneses áramfejlesztőkkel és induktorokkal. Nagy felismerése az önindukció jelensége volt, amit így fogalmazott meg: „A delej forgatása folytán… villanyfolyam indíttatik…” Ezt az elvet már 1856-ban kidolgozta, és 1859. november 14-én készült el az első villanyindítója, amely ezen elv alapján működött.

Az Első Dinamó és Jedlik Saját Kezű Jegyzetei:

A Budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem tanszékének leltárában található bizonyíték, amely Jedlik saját kézírásával rögzítette a készülék pontos dátumát: „Egysarki villamindító – unipolar induktor…”

Jedlik Ányos Előrelátása és Innovációi:

Jedlik dinamója bonyolultabb volt, mint korabeli társaié, kiküszöbölve a szikrázást és javítva a hatásfokot. Az önindukciót és motorként való alkalmazást is először ő ismerte fel. Ennek ellenére Ernst Werner von Siemens és Sir Charles Wheatstone nevéhez fűződik a dinamó szabadalmaztatása és elterjedése.

Az első dinamóval múködö felvonó

A Zseni Elfeledettsége:

Jedlik zárkózottsága és félénksége miatt nem tartotta a kapcsolatot más tudósokkal, így munkássága kevésbé vált ismertté. Eötvös Loránd így írt róla: „A félénk zárkózottság… akadályozta, hogy másokkal érintkezése által tudományos látóköre bővüljön…” Ez vezetett oda, hogy Jedlik munkássága a feledés homályába merült, míg Siemens és Wheatstone neve a dinamó feltalálóiként maradt meg.

1895 halálának bejelentése

Összegzés:

Jedlik Ányos nevéhez fűződik a dinamóelv felismerése, de az elszigeteltség és az innovációk szabadalmaztatásának hiánya miatt mások profitáltak belőle. Az igazság azonban az, hogy Jedlik volt az, aki először lépett ezen az úton, Ennek a felfedezésnek köszönhető a járműipar villamos energiája. Egészen az 1960-as évek végéig a Jedlik-elv alapján működő motordinamók termelték a különböző járművekben az elektromos áramot, amíg meg nem jelent a generátor.

arcanum

Ajánlott Cikkek