Hírek

Június 8 Megindul a buszközlekedés Miskolc és Diósgyőr között

A 19. század közepére Miskolcnak már szüksége volt tömegközlekedési eszközökre, amit több tényező is elősegített: a város lakossága meghaladta a harmincezret; a vasút 1859-ben érkezett meg a városba, de a pályaudvar jóval kívül esett a városon (2,2 km-re); ezenkívül 1868-ban felépült a diósgyőri vasgyár, és Tapolca egyre népszerűbb célponttá vált a látogatók számára. Az 1860-as években felmerült egy tervezett földalatti vasút ötlete, ami a Vasgyár és a pályaudvar közötti szakaszt érintette volna, de anyagi okokból ezt végül nem építették meg.

1862 óta omnibuszok szállították az utasokat városszerte, a Tiszai pályaudvar és Diósgyőr, majd a belváros és Tapolca között közlekedve, megosztva ezzel a forgalmat a bérkocsisokkal. Egy 1871-es rendelet, amely a bérkocsisokat kocsijaik karbantartására kötelezte, azt sugallja, hogy ebben az időben 36 bérkocsi működött a városban.

A villamos közlekedés beindításának ötlete 1895-ben merült fel, dr. Csáthy Szabó István vezetésével. Az eredeti tervek szerint a villamosvonal Miskolc és Diósgyőr teljes hosszában futott volna, a Tiszai pályaudvartól kezdve, amely akkor még a város határain kívül helyezkedett el. A terv végül csökkentett formában, csak hét kilométer hosszan valósult meg.

Az első villamos 1897. július 10-én indult el, a Tiszai pályaudvartól a Verestemplomig közlekedve, nyolc megállóval. Az első nap több mint 7600 ember utazott vele, ami megfelelt a várakozásoknak. A Miskolci Villamossági Rt. (MVV Rt.) működtette a vonalat. (Az átalakító állomás a jelenlegi Selyemréti strand mellett volt, amely a villamos energia termeléséből keletkező hőt a strand vízének hűtésére használta fel. Ez adta a strand régi nevét: villanytelepi strand.) A kezdeti sikerek után újabb vonal épült, a Búza tér és a Népkert között, de alacsony utasszám miatt négy hónap múlva már a megszüntetését kérték. Ennek ellenére a vonalat 1910-ben egészen Hejőcsabáig meghosszabbították, de 1960-ban megszüntették, mivel a forgalmat már nem bírta ellátni egyetlen vágány.

A villamosokhoz az elektromos energiát a Miskolci Villamossági Rt. biztosította, ugyanaz a társaság, amely a város közvilágításáért is felelt. Ez a két funkció egészen 1947-ig szorosan összekapcsolódott, ami időnként hátrányos helyzetbe hozta a várost. A 1920-as években a társaság áramdíj emelésével próbált nyomást gyakorolni a városvezetésre, hogy megakadályozza a számára konkurens autóbusz-közlekedés bevezetését.

Különösen kiemelkedő esemény történt 1903. június 8-án, amikor Bene Gyuláné elindította Magyarország első menetrend szerinti autóbuszjáratát Miskolc és Diósgyőr között. Bár a buszjárat nem tudott versenyezni a villamosok népszerűségével és hamar megszűnt, ez az esemény jelentős mérföldkő volt a magyar közlekedéstörténetben. Ezt követően több kísérlet is történt a buszközlekedés bevezetésére, de ezek csak rövid ideig tartottak. Az MVRT 1926 és 1929 között, majd a MAVART 1931-ben indított buszjáratokat, de a buszközlekedés csak a II. világháború után vált széles körben elterjedtté.

A helyi ipar fejlődése is hozzájárult a tömegközlekedés bővítéséhez. A Vasgyár munkásainak igényeire válaszul, több éves tárgyalások és tervezés után, a Vasgyár és az állam támogatásával megépült a villamosvonal a Verestemplom és Diósgyőr között. Ezt a vonalat 1905. december 16-án létrehozott Miskolc-Diósgyőri Helyiérdekű Vasút Rt. üzemeltette. Mivel Diósgyőr ebben az időben még önálló község volt, ezért a vonal csak helyiérdekű vasútként működhetett. Az MVV Rt. kezdetben nem támogatta a két vonal egyesítését, mivel konkurenciát látott az MDV Rt.-ben. Azonban a MDV Rt. tapasztalatlansága miatt végül 1906. január 22-én átadta a vonal üzemeltetését az MVV Rt.-nek, amelytől kezdve közvetlen járat közlekedett a Tiszai pályaudvar és Diósgyőr között. A közlekedés irányítását 1909-ben átvette a budapesti székhelyű Részvénytársaság Villamos és Közúti Vasutak Számára (RVKVSz), amely kétvágányúra bővítette a diósgyőri villamosvonalat a Tiszai pályaudvar és a Városház tér közötti szakaszon.

Ajánlott Cikkek