Hírek Kárpátalja

Kárpátalja: magyar nyelvű oktatás van, tankönyv nincs!

A napokban számoltunk be arról (ITT), hogy Oleg Nyikolajenko, az ukrán külügyminisztérium sajtószóvivője szerint a külügyminisztérium és az oktatási minisztérium párbeszédet folytat a magyar kormány képviselőivel, kimerítő magyarázattal szolgálva az ukrajnai oktatási folyamat szervezéséről. Akkor kétségeinknek adtunk hangot az ukrán fél szavahihetőségét illetően, most pedig sejtésünk bebizonyosodni látszik…

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) levélben fordult Ukrajna Oktatási és Tudományos Miniszteréhez, Szerhij Skarlethez. Ennek oka, hogy az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium honlapján megjelent tájékoztatás, valamint minisztérium rendelete ellentmond egymásnak a használatos tankönyveket tekintve. Az érthető, hogy nem egy tájékoztató cikk, hanem a rendeletben foglaltak szerint fog eljárni az illetékes állami szerv a tankönyv-kiadásnál, ez a világon mindenhol így működik.

De az már nem magyarázható, hogy a rendelet nem tartalmazza a magyar tannyelvű osztályok számára szükséges tankönyveket egyetlenegy kivételével!

Nos, ennyit az ukránok szavahihetőségéről, alább pedig változtatás nélkül közöljük a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) levelét Ukrajna Oktatási és Tudományos Miniszteréhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának a honlapján 2021. március 17-én megjelent egy cikk „A nemzeti kisebbségek oktatása az Oktatási és Tudományos Minisztérium különleges felügyelete alatt” címmel. A benne foglalt információk szerint, annak érdekében, hogy a 2021/2022-es tanévre a 8. osztályos diákok és oktatóik részére elegendő, az elemi és középiskolai oktatás állami szabványa (2011) szerint kidolgozott tankönyvet biztosítsanak, tárgyalnak az egyes 2016-ban kiadott 8. osztályos tankönyvek újrakiadásáról valamennyi középiskola számára (az oktatás nyelvétől függetlenül).

Azonban Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 2021. február 22-én kelt 241. számú, „A 8. osztályos középiskolai tankönyvek újrakiadásának a megszervezéséről” szóló rendelete értelmében az újbóli kiadásra szánt könyvek jegyzéke nem tartalmazza a magyar tannyelvű osztályok számára szükséges tankönyveket a Magyar nyelv és az Irodalom (magyar és világirodalom). integrált kurzus kivételével. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a középiskolák 8. osztálya számára szánt tankönyvek elektronikus változatának a kiválasztásakor nincs lehetőség a tannyelv, esetünkben a magyar nyelv kiválasztására.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (a továbbiakban: KMPSZ) az alábbi kérdésre kér választ:

  1. Milyen tankönyveket rendelhetünk a magyar tannyelvű osztályok számára, ha az Oktatási és Tudományos Minisztérium2021. február 22-én kelt 241. számú rendelete által jóváhagyott jegyzék nem tartalmaz magyar fordításban kiadott tankönyveket?
  2. Pontosan mely tankönyvek rendelésére lesz lehetőség a 2021/2022-es tanévre?
  3. A magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények hogyan rendelhetnének tankönyveket, ha a megrendelési határidő az iskolaigazgatók számára 2021. március 17-én lejárt?
  4. A magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények mikor kaphatják kézhez ezeket a tankönyveket, ha a fent említett cikk szerint mindössze „tárgyalnak az egyes 2016-ban kiadott 8. osztályos tankönyvek újra kiadásáról valamennyi középiskola számára”?

A KMPSZ örömmel értesült arról, hogy az ukrán–magyar oktatási munkacsoport újrakezdte működését. Az 1991-ben megalapított Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség olyan szervezet, amely a magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, az ott tanuló diákok és szüleik érdekeit képviseli, valamint segíti az említett oktatási intézményeket módszertani, szervezeti és szakmai ügyekben. Ennek fényében a KMPSZ értetlenül áll azelőtt, hogy nem kapott meghívást az ukrán–magyar oktatási munkacsoportban történő részvételre, ahogyan ez az előző években is történt. Ezzel megszűnt az a pozitív gyakorlat, amely az ukrán–magyar jószomszédság és együttműködés alapjairól szóló egyezmény aláírását követően, azaz 1993-ban, a munkacsoport létrehozásakor alakult ki. Valamennyi szakbizottság munkájába bevonták az Ukrajnában élő magyar kisebbségek szakmai szervezeteinek képviselőit, akárcsak a Magyarországon élő ukrán kisebbség képviselőit, ami elősegítette a problémák és ellentétek feloldását ebben a munkacsoportban is. Ezért arra kérjük önöket, hogy vizsgálják meg az említett pozitív gyakorlat felélesztésének a lehetőségét, és hívják meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviselőit az ukrán–magyar oktatási munkacsoportba.

Annak érdekében, hogy megoldódjon a magyar tannyelvű osztályokkal rendelkező oktatási intézmények tankönyvellátása Kárpátalján, immár sokadik alkalommal kérjük egy kifejezetten magyar tannyelvű osztályok számára készített tankönyvekre szakosodott kiadó létrehozását Kárpátalján. A KMPSZ számos alkalommal adott hangot ennek a kérésnek, különösen a Lvivi székhelyű SZVIT kiadó Ungvári fiókjának a bezárása után. Egy ilyen kiadó megoldaná a tankönyvellátás kapcsán felmerülő számos problémát, pozitív hatással lenne a magyar nyelvű tankönyvek minőségére, hiszen a magyar nyelvű tankönyvek összeállításába és fordításába bevont szakemberek éppen ebben a régióban élnek.

Tisztelettel:

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke

Ajánlott Cikkek