Életmód Magyarok a világban Magyarság Nagyjaink Sport Történelem Történelem Videók

Klasszikus Magyar Fegyverek – A Magyar Íj I.rész

borítókép: https://pixabay.com/

A IX-XI. századi magyar íj szimbólum. Elválaszthatatlanul kötődik a Kárpát-medencében letelepedett őseink életmódjához. Mindezt jól tudják mindazok- határainkon innen és túl-, akik Európa és a népvándorlás korának történelmével foglalkoznak. Volt idő, amikor ezt a fegyvert akár vadászaton, akár harcban mindenki másnál jobban, eredményesebben használtuk. Nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy nemzetünk megmaradását köszönhetjük a IX-XI. századi magyar íjnak. A nemzetközi hagyományőrzésben és a világ íjkészítőinek körében kiemelt rangja van ennek az íjnak, annak a formának és szerkezetnek, melyet mindenütt a világon magyarnak tartanak, illetve neveznek és velünk, magyarokkal azonosítanak.

Kassai Lajos Lovas Íjász Mester

Eleink legendás, manapság újra népszerű fegyveréről, az összetett reflexíjról sokféle, valósnak vélt információ terjedt el a köztudatban, a csakugyan rendelkezésünkre álló igen csekély tényszerű adat ellenére.

Bencsik Péter íjkészítő, a Magyarországon természetes anyagokból íjat építő mesteremberek új generációjának tagjaként, arra vállalkozott, hogy a maga személyes tapasztalatai nyomán, mint íjkészítő foglalja össze azokat a legfontosabb ismérveket, amelyeket az egyelőre hazai leletből továbbra is csak néhány csontlemez formájában ismert IX–XI. századi magyar íj rekonstruált tulajdonságainak tekinthetők.

A rekonstruált korabeli magyar íj ismérveinek lehetséges és ésszerű határok közötti „szabványosítása” mellett a munka legkomolyabb érdeme az a szakszókészlet, amit a szerző az íj részeiről ad, ezzel is egységes alapot ajánlva a következő nemzedékek íjjal és íjászattal kapcsolatos alapvető tudásához. A Nemzeti Íjászszövetség elnökeként, de tanáremberként is minden érdeklődőnek jó szívvel ajánlom e hiánypótló tanulmányt, amely akár iskolai oktatási anyagként is megállhatja a helyét. forrás: botondbow.com/www/a-ix-xi-szazadi-magyar-ij, Igaz Levente

Íjkészítés- Beszélgetés Szabó Pállal

Az íj honfoglaló őseink legfontosabb fegyvere volt, melynek hitelességéről számos korabeli forrás említést tesz. VI. Bölcs Leó bizánci császár (886-912) így írja le a magyarok fegyvereit:“A magyarok fegyverzete kard, bőrpáncél, íj, kopja, s így a harcokban legtöbbjük kétféle fegyvert visel; vállukon kopját hordanak, kezükben íjat tartanak, és amint a szükség megkívánja, hol az egyiket, hol a másikat használják”.A lotharingiai Regino apát Világkrónikájában a magyarokat az alábbiak szerint jellemzi:“Fáradalmakban és a harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen… karddal csak keveseket, de nyilakkal sok ezreket ölnek meg, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szaruíjaikból, hogy lövéseik ellen alig lehet védekezni”.

Őseink rettegett és méltán hírhedt fegyveréről azonban csak közvetett információkkal rendelkezünk, mivel a honfoglaláskori sírokból csupán az íjak szarvait, valamint a markolatát merevítő csont (agancs) lemezek maradtak meg. Az íj más „lágyabb szerkezetű” részei (pl. fa, szaru és ín) elporladt, így a rettegett csodafegyver pontos méretére és formájára csak következtetni tudunk. forrás :/botondbow.com/www/a-ix-xi-szazadi-magyar-ij

Ebben a filmrészletben láthatjuk a lovasíjász harcmodor főbb jellemzőit és az íj használatát. Fontos lenne, hogy Magyar filmek is készüljenek hasonló minőségben. Addig elégedjünk meg a Tomiris című kazah film részletével.

FOLYTATJUK…

Ajánlott Cikkek