Hírek

Kreatív szlovák történelem

Eleinte csak nevettünk az egészen, de mára valahogy elment a kedvünk ettől is. E sorok írója nem tudja eldönteni viccnek szánják vagy tényleg komolyan gondolják megtévedt tót szomszédaink eme kiadványt. A felvidék.ma cikke .

Szlovákia az őskorban. Szlovákia hadtörténete az ókortól napjainkig. Szlovákok a Kr.u. 6. században. Szlovákia uralkodói.

Csak néhány – nyilvánvalóan önkényesen kiragadott – fejezet az emberi civilizáció lámpagyújtogatóinak lenyűgözően ősi és gazdag históriájából, amelynek tündöklését a nyereg alatt bécsiszeletet puhító nomádok és hálátlan utódaik legfeljebb csak átmenetileg tudták elhomályosítani. Nem, szó nincs gúnyolódásról, ezek itt a szikár tények, kérem tisztelettel. Az első fejezettel például szó szerint így találkozott e sorok írója egy neves felvidéki magyar középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányai során. Igaz – a tanárok szakmai és emberi tisztességének is köszönhetően – nem élőszóban, hanem csupán a leadott tanórák témáját nyilvántartó osztálykönyvbe bejegyezve…

Ami Szlovákia ókori hadtörténetét illeti, az nyilván szervesen kapcsolódik az előző témához, ám jelentőségénél fogva már nem csak egy osztálynaplóba odahamisított bejegyzésként, hanem önálló kötetként testesül meg. 2007-ben szlovákul, majd – nagyon okosan – 2009-ben angol nyelven látott napvilágot a Slovakia Military Chronicle című kiadvány, amely nem kevesebbet tűzött zászlajára, mint Szlovákia hadtörténetének átfogó bemutatását. A hangsúly természetesen Szlovákián és az átfogón van. Vagyis irány az ókor! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a kötet első fejezetének címe: “Szlovákia a történelem hajnalán”. 

Szlovákia uralkodói az utolsó, általam kiragadott fejezet. Szó sincs aktuálpolitikáról, nem Ficóról vagy Meciarról van szó. Hanem Gejzáról, Kolomanról, egy rakás Ladislavról, Stefanról és Beloról, egészen Frantisek Jozefig és Karol IV.-ig. Ők ugyanis az “arcai” annak a kalendáriumnak amely a “Panovníci Slovenska” nevet viselte és a tavalyi esztendőt tette színesebbé büszke tulajdonosai számára:

Szándékosan hagytam a végére az első bekezdésbeli “Szlovákok a Kr.u. 6. században” című fejezetet. Ez ugyanis minden látszat ellenére eltér a fentiektől. Eddig ugyanis saját, hazai gyártású szlovák koholmányokról volt szó, amelyek hiányában a testnevelés után a történelem lenne az átlagosnál valamivel nehezebb fejű nebulók kedvenc tantárgya.
Hanem a hatodik századi “szlovákképzőhöz” ezúttal – várt vagy nem várt – segítséget a “sógorok” nyújtottak: a Bécsi Szépművészeti Múzeum (vagyis a Kunsthistorisches Museum) középkori emlékeit felvonultató termében találkozhat a látogató az alább látható térképpel, amely önmagáért beszél. Sok mindent elárul nem csak a szlovák történelemfelfogásról, de a nevezett intézményben folyó szakmai munka nívójáról is:

E történetírásról nekem mindig Orwell sorai jutnak eszembe: Aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is; aki uralja a jelent, az uralja a múltat is.

forrás : Szűcs Dániel, Felvidék.ma

Ajánlott Cikkek