A Méray, amikor úgy igazán beindult az üzlet!

„Ezen részvénytársaság az 1895. évi julius hó 25-ik napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott és a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéknek 1895. évi augusztus hó 23-ik napján 65742. sz. a. hozott végzése folytán és az alakuló közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján, az igazgatóság által módosított alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye: Budapest” – írta a Központi Értesítő 1895. … Bővebben: A Méray, amikor úgy igazán beindult az üzlet!