Magyarság Nagyjaink Történelem

Legendák mondák Erdélyből – A Tordai hasadék

Oldalunkon rendszeresen szeretnénk felelelveníteni nemzetünk regéit mondáit, mert ez is kultúránk része, és talán egy kicsit frissítően hat majd a napi rohanásban ha felidézzük ezeket a népi bölcsességekkel teli történeteket. Egy egy tájegység legendáit is jó felidézni, és talán lesz aki esténkét gyermekének felolvassa valamelyiket.

borítókép : illusztráció Tordai hasadék https://commons.wikimedia.org , Magyar Földön

A tordai hasadék

Elmondom nektek a tordai hasadék történetét. Rövid, igen rövid ennek a története.
Világhires Szent László királlyal csak egyetlen egyszer történt meg, hogy az ellenség elől
megfutamodni kényszerült. Meg kellett futamodnia, mert azon vette észre magát, hogy
egyedül van. Még egy pillanat, körülfogja az ellenség s mit ér a nagy vitézség, egy ember,
mégis csak egy ember, nem birhat le százakat egymaga. Megsarkantyuzta hát Szög paripáját,
szélnél sebesebben vágtatott a tordai hegyeknek. De a kunok (mert azokkal hadakozott abban
az időben Szent László) szüntelen nyomában voltak a királynak, s már-már úgy volt, hogy
elejébe kerekednek, körülfogják.

– Oh, Uram Jézus, segélj, – fohászkodott fel László s szemét égre emelte.

Freskórészlet a székelyderzsi templomban a Szent László-legendából: Szent László lovagkirály alakja. Szent Lászlót ábrázoló freskórészlet Székelyderzs erődtemplomából (a világörökség része!). Székelyderzs: freskórészlet (világörökség!). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Derzs4.jpg


S im, halljatok csodát, abban a pillanatban ketté hasadt a tordai hegy, széles, mély hasadék tátongott László mögött. A kunok rémülten néztek bele a hasadékba. Aztán jobbra-balra tekintgettek, hol kerülhetnének elébe Szent Lászlónak, de a hasadék nemcsak széles, de hosszu is volt. Messze járt már akkorra Szent László, amikorra a kunok a hasadékot megkerülhették volna. Nem is kellett vágtatni a királynak, szép csendesen léptetett vissza az ő
népéhez.

Benedek Elek nyomán

Ajánlott Cikkek