Hírek

Legendák mondák Nagy – Magyarországból – A Bakócz címer története

Azt tartották a régi nemesurak, hogy a nemesség is olyan, mint a bor: csak az jó, ami régi. Akinek régi nemessége volt, lenézte az új nemest, mert annak alig száradt meg a festék a címerpajzsán.

borítóképen : https://heraldika.blog.hurBakócz Tamás címere a városligeti (tehát nem az igazi) Vajdahunyadvár Reneszánsz szárnyán. A címer gyakorlatilag megegyezik a Pálffyakéval, akik a Bakóczok leányági, és az Erdődyekével, akik a Bakóczok fiági leszármazottai.

Amikor Bakócz Tamás elérte a legmagasabb rangot, esztergomi érsek lett, az urak erősen szégyellték, hogy jobbágyivadék került az érseki székbe, és hirdetni kezdték, hogy az Erdődiek ősi család­iból származik. Hirdethették is, mert Bakócz valóban Erdőd községből származott, csak éppen jobbágycsaládból: az apja jobbágy volt. Maga az érsek nem szégyellte eredetét, sőt írásban is hirdette, hogy „nem nemes szülők gyermeke, hanem szegény házból ma­gasztalta fel a gondviselés kegye”.

A Bakócz család nemesi címerét maga Mátyás király adomá­nyozta, s nem is Tamásnak, hanem bátyjának, Bálintnak adta. Bakócz Bálint kedves papja volt Mátyás királynak, ezért őfelsége nemességet adott neki és családjának. Márpedig a nemességet szép címer koronázza meg, Mátyás festetett is olyan címert Ba­kócz Bálintnak, hogy arra a család, de még az egész Szatmár me­gye is büszke lehetett.

A Bakócz-címer pajzsán egy szép szarvast látunk, előtte vörös­re festett fél kerék, agancsai mellett aranykereszt. Ezt a pajzsot angyal tartja a kezében, ennek fejét aranyozott napsugarak öve­zik. Mit jelentenek ezek a képek? Hogy kerül egymás mellé a szarvas és a fél kerék ? Bakócz érsek édesapja jobbágy volt Erdődön, és mint kerék­gyártó dolgozott az uradalomban.

Erős, hideg tél volt, amikor a felesége a kis Tamással volt viselős, ezért befogott, hogy tüzelőt hozzon az erdőről. Fel is hajtott nagy bajjal az erdőre, ott a lovakat kifogta, szénát vetett elébük, maga meg elment, hogy megkészítse a fát. Hát amíg oda volt, egy szarvas került oda a szekérhez, és úgy beleakadt a kerékbe a szarvával, hogy nem bírt onnan elszabadulni. No, ha nem, Bakócz Ferenc a fejszével agyonütötte, feltette a szarvast a fa tetejébe, és szépen hazavitte. Amikor hazaérkezett, megtudta, hogy a finom szarvashúst a kis Tamás keresztelőjére hozta.

Ezzel a történettel magyarázzák a szatmáriak a címer képeit, a fél kerék és az ágaskodó szarvas ábrázolását. Szép is ez a címer­magyarázat, de azt is hozzá kell tenni, hogy a címer nemcsak kép, hanem jelkép is. Mátyás király, a címer adományozója, nagyon kedvelte a jelképes beszédet, a sokértelmű szólást, ezért Bakócz Bálintnak is jelképes címert festetett. A címer alsó részén fél kereket látunk. Ez arra tanítja Bakócz Bálintot, Tamást és az egész családot, hogy ők jobbágyivadékok, apjuk kerekesmester volt, s ezt sohasem szabad elfelejteniük. Az ágaskodó szarvas, amelynek agancsa előtt aranykereszt lát­ható, Istennek hírnöke, égi üzenetet hoz a Bakóczoknak. Ilyen szarvas jelent meg Szent László előtt is, hogy Isten akaratát vele közölje. Végül az angyal, a napsugár azt jelképezi, hogy a hit terjesztésével, hűséges szolgálatával a Bakóczok túlvilági jutalmat nyernek.

Ajánlott Cikkek