Hírek

Lehel Vezér: Egy Legendás Hős Története

A X. század, egy olyan korszak, amelyet a kalandozások és hódítások jellemeztek, számos bátor harcos emlékét őrzi. E hősök közül kiemelkedik Lehel vezér, akinek neve összefonódik a magyar történelem egyik legizgalmasabb és legvitatottabb időszakával.

Történet: Lehel, a kalandozó hadjáratok egyik vezére volt a X. század közepén. Bulcsú társvezetőjeként részt vett a nyugat-európai kalandozó hadjáratokban, határvédelmi elővédharcokban, amelyek során számos diadalmat arattak, megelőző csapásaikkal. Azonban 955-ben, a sors fintora következtében, a híres augsburgi hadjárat tragikus kudarcot vallott. A krónikák leírása szerint a csata során a magyar harcosok “sebzett oroszlánokként rohantak ordítva a fegyverek közé”, és rettenetes pusztítást végeztek az ellenség soraiban.

Legenda és Valóság: A történeti krónikák és legendák gyakran összemosódnak, és Lehel története sem kivétel. A legenda szerint, amikor a csatavesztés után Lehelt Konrád császár elé vezették, híresen azt kérte, hogy még egyszer megfújhassa kürtszóját. A Képes Krónika szerint Lehel olyan erővel vágta homlokon a kürtjével a császárt, hogy az egyetlen ütéstől meghalt. Ezt követően Lehel és Bulcsút Regensburgban kivégezték.

A legenda és a történelmi tények gyakran keverednek, mint például a történetben, ahol Vörös Konrád lotharingiai herceg, a magyarok egykori szövetségese, elesett Augsburgban. A legenda írója őt nevezte meg császárnak I. Ottó helyett.

Örökség: Lehel vezér, a kiváló és bátor katona, emlékét a róla szóló történetek és a csonka kürt, azaz Lehel kürtje őrzi. Ezt a pompás elefántcsont faragványt később a jászkun főkapitányok hatalmi jelvényként használták, és ma is kegyelettel őrzik Jászberényben.

Az úgynevezett “kalandozó hadjáratok”- melyekben megelőző csapásokat is mértek az országba betörni igyekvő idegenekre – későbbi kudarcai rávilágítottak arra, hogy a magyarságnak más utat kell keresnie, ha meg akarja védeni magát hatalmas szomszédaitól. Lehel vezér története nem csupán egy hős életét mutatja be, hanem tanulságokkal is szolgál a jövő generációi számára.

Ajánlott Cikkek