Hírek

Lengyel Hős és Vértanú a Magyar Szabadságharcban – Mieczysław Korybut Woroniecki – 1849 október 20.

Emlék és Tisztelgés Herceg Mieczysław Korybut Woronieckinek:

SPOCZYWAJ W POKOJU, BRACIE, NIE ZAPOMNIMY CIĘ!”

Nyugodj békében Testvér ! Nem feledünk!

A császári hadbíróság ítélete alapján kivégezték a lengyel Mieczysław Woroniecki herceg honvéd alezredest, a német Peter Giron honvéd alezredest, valamint a szintén lengyel Karol Gustaw d’Abancourt de Franqueville honvéd századost. Minden hősnek külön cikket szánunk tiszteletünk jeléül.

Ezen cikk Herceg Mieczysław Korybut Woroniecki életét és bátorságát ismerteti, aki alezredesként a magyarok oldalán harcolt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején, kritikus szerepet játszva az első honvéd vadászalakulat felállításában. Ifjúkora osztrák katonai szolgálatától kezdve a magyar szabadságharcban vállalt szerepéig, majd tragikus haláláig, Woroniecki herceg példája az önfeláldozás és a nemzetközi szolidaritás emblematikus története.

Herceg Mieczysław Korybut Woroniecki, aki 1825-ben született Skurowában, nem csak lengyel főnemesként és katonaiként ismert, hanem azért is, mert elkötelezette volt a szabadság és az igazság iránt. Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc során nyújtott hősiessége és elszántsága mély nyomot hagyott mind a magyar, mind a lengyel nemzeti emlékezetben.

Katona az Osztrák Császárságban: Ifjúkorában Woroniecki az osztrák hadseregben szolgált, ahol betekintést nyert a katonai stratégiákba és harci készségekbe. Azonban amikor 1848-ban kitört a forradalom, döntően a magyar szabadságharc mellett tette le a voksát, felismerve a népek önkéntes egyesülésének és szabadságának fontosságát.

A Magyar Szabadságharc Szolgálatában: 1848 nyarán csatlakozott a magyar hadsereghez, amely akkor a lázadó szerbek ellen harcolt. Részt vett a perlaszi ütközetben, ahol jelentős szerepet játszott a magyar erők egyik első győzelmében. Woroniecki bátorsága és stratégiai éleslátása hamar elismerést vívott ki társai és felettesei körében.

1849. augusztus 3-án, az Újszegednél vívott összecsapást követően, vitézségéért a katonai érdemjel III. osztályával tüntették ki. Sajnos, nem sokkal később, a szőregi csata során egy magányos felderítőúton osztrák fogságba esett. A szabadságharc leverése után az osztrák hadbíróság kegyetlen ítéletet hozott felette: halálra ítélték, és 1849. október 20-án Pesten kivégezték. Halála mély gyászt és dühöt váltott ki, és évtizedekkel később tiszteletére emléktáblát avattak a volt Mezőgazdasági Minisztérium épületének falán.

Herceg Mieczysław Korybut Woroniecki élete és halála egyaránt emlékeztet minket a szabadság iránti elkötelezettség és a nemzetek közötti szolidaritás erejére. A magyar-lengyel barátság példaképe marad, aki saját életét adta egy másik nemzet szabadságáért. Emlékét és örökségét továbbra is tiszteletben tartják, és generációk során keresztül inspirálja azokat, akik hisznek a szabadság és igazság ügyében.

Ajánlott Cikkek