Hírek

Lovas nomád népek – Mangudok

mangudok ( mongolul : Мангуд , Mangud ) az Urud-Mangud szövetség mongol törzsei voltak . A 14. században létrehozták a Nogai Hordát és a Manghit-dinasztiát, hogy 1785-ben elfoglalják a Bukhara Emirátust  . Kán helyett az emír iszlám címet vették fel, mivel nem Dzsingisz kán leszármazottai voltak, és legitimitásukat inkább az uralkodásra alapozták. Vezéreik címének megnevezése 1985 ig Ataliq vagy Atila volt . A klán nevét a mongol elitcsapatokan is használták. Leszármazottaik a volt Mongol Birodalom több régiójában élnek .

Ősi források szerint a khiyad mongoloktól származtak . A manghudok és az urudok igazi harcosnak születtek a mongol fennsíkról. Néhány fős elit csapat Manghud-harcos védte Dzsingisz kánt (1162–1227), ők alkották belső testőrségét . Amikor a mongol birodalom nyugat felé kezdett terjeszkedni, a manghud népe sok más mongol törzs mellett szintén hadba vonult. Az Arany Horda , mellett  (1299 ben) létrehozták saját, félig független elit csapatukat.

Nogai Kr. U. 1299-es halála után a manghud harcosok többsége csatlakozott Tokhta Khan seregeihez . A vezér Edigu parancsnoksága alatt , Arany Horda, mellett hivatalosan megalapított csapat neve nogaj Horda vagy Mangit Horda lett a 14. 15. században. A török ​​történészek törzsi nevüket Mangit vagy Nogai néven nevezik, szemben az eredeti Mangud vagy Mangudai névvel.

A mangudai vagy a mungadai a Mongol Birodalom katonai egységei voltak , de a források leírásaikban rendkívül eltérnek egymástól. Az egyik forrás szerint a mongol könnyűlovasság “igazi öngyilkos csapat” voltak a XIII. században Az Egyesült Államok hadseregének egyik  parancsnoka azonban úgy véli, hogy Mangudai volt a 13. századi mongol hadvezér neve akiről nevüket kapták, aki kemény kiválasztási frendszert hozott létre aminek alig lehetett megfelelni. aki viszont áesett a kemény kiválasztási próbákon és megfelelt a hosszú kiképzés utáni elit vizsgán, at komoly kiváltságokat kapot és éelthosszig tartó szolgálatot.

A Marco Polo utazásai könyvében a Meng-Gu-Dai szót használja személy neveként: “A (mongol) császár Meng-Gu-Dai parancsot adta, hogy 6000 emberrel támadja meg a Si-Fan-t

A manghudok egy része később asszimilálódott a török népbe, és ezek a manghudok a törökök manghit (mangit) törzsévé váltak . Feladatuk volt és ezen a szervezett rajtaütés az északi sztyeppéken megakadályoztni az orosz és litván betöréseket. Sok harcos csatlakozott a krími kán szolgálatához. Ott letelepedve beolvadtak krími tatárok közösségébe a hasonló kultúra és életvitel ezt könnyűvé tette. Azonban nemcsak jó katonák voltak, hanem jelentős mezőgazdasági ismeretekkel is bírtak . Alapvető társadalmi egységük a félig autonóm „ulus” vagy “nagy család” volt. Büszkék voltak nomád hagyományaira és függetlenségükre amelyet magasabb rendűnek tartott a letelepedett mezőgazdasági élettel szemben.

A 17. században egy részük elvándorolt Dél-Szibériába az Irtis az Alsó Volga régióba. Ma a volt Mongol birodalom területén élnek és a Krímben. Bár asszimilálódtak a tatár közösségbe, de mondáik és kultúrájuk egy része önnállóan fennmaradt és ma is fellehető. Magyar vonatkozású szál a történelmükben nem csak a hasonló llovas nomád kultúra hanem, a “Tatárjárásban” való részvételük, és több írásban is említik őket a Muhi Csatával kapcsolatban, ahol ádáz harcokat vívtak a magyarokkal.

források Wikipedia, Mongol Múzem

Ajánlott Cikkek