Foci Magyarság Semleges Térfél Sport Történelem

Magyar foci: az elsők 1903-ból!

Az Fradi I. osztályú bajnokságban szerzett első bajnoki címéről számolt be a Nemzeti Sport működése első évének végén Moór Jenő „Az év története” cím cikkében. Az írás teljes képet ad az első és a másodosztály küzdelmeiről, sőt az egyes csapatok külföldi eredményeit is említi, mi most azonban csak az I.  osztályú bajnokságról szóló részt közöljük – ez is épp elég érdekes!

Borítóképen: A Nemzeti Sport 1903. december 17-i számának címlapja

Kedvező előjelek mellett indult meg az idei football-év. Az I. osztályú bajnokságba egy kivételével az összes első osztályú csapatok, a II-od osztályú bajnokságba pedig 6 egylet nevezett be.

A bajnokság sorsa teljesen nyílt kérdés volt, az első mérkőzéstől az utolsóig — sőt azon túl is. A természetes fejlődés során eljutottak végre oda, hogy 4—5 olyan elsőosztályú csapatunk is van, amelyek tudás és képesség dolgában teljesen méltó ellenfelei egymásnak s csak a pillanatnyi kondíció, vagy a szerencse dönti el köztük a győzelmet.

A határozott fejődés jele az a sok eldöntetlen, vagy egy-két gólkülönbséggel végződött match is, amely már jellemző az idei bajnoki mérkőzésekre, eltekintve természetesen az utolsó helyen álló csapattól (Törekvés – a szerk.), amely egyáltalán nem volt méltó az I. osztályba való soroztatásra.

A Törekvéssel vívott mérkőzéseken kívül nagy gólkülönbség csak ritkán fordult elő, az első három helyre került csapatnál pedig 3: 0 volt a legrosszabb eredmény, de ez is csak egyszer fordult elő. Örvendetes hatása volt ennek aztán az, hogy közönségünk oly nagy érdeklődést mutatott e küzdelmek iránt, aminet azelőtt csak a legerősebb nemzetközi mérkőzések tudtak felmutatni.

De — sajnos — az egyenrangúság az egyletek között oly nagy kvalitást is szült, hogy játékosaik a győzelemért gyakran olyan eszközök alkalmazásától sem riadtak vissza, amelyek erősen a sportszerűség rovására estek.

Ennek volt a következménye az a sok büntetés, amit a MLSz intéző bizottsága kirótt s az a sajátságos körülmény, hogy egész szabályosan lejátszott (sőt igazolt) matchek megsemmisítése miatt a bajnokságok sorsa nem is a gyepen, hanem a tanácsteremben dőlt el.

Az I. osztályos bajnokság legvalószínűbb győzteséül lapunk már az első számában a Ferenczvárosi Torna Clubot jelölte. Az eredmény igazolta azt, hogy számításunk reális volt. A FTC-n kívül még 7 egyet nevezett be az I. osztályú bajnokságba: a BTC., MTK., Postások, 33FC. MAE., MAC. Törekvés, tehát a MFC.-on kívül az összes első osztályú egyletek.

A mérkőzések érdekesek, általában reális lefolyásnak voltak. Volt azonban néhány meglepetésszerű eredmény is, így mindjárt a tavaszi forduló elején…:

  • Óriási meglepetést hozott a BTC—MAC. mérkőzés, amely 0 :0 eredményével megmutatta azt, hogy a MAC. méltó volt az első osztályba való felvételre.
  • Meglepetés volt a BTC. a MUE. 0 :0-ás match is. Váratlanul ért mindenkit az MTK. 9: 1 arányban kivívott fölényes győzelme a 33 FC.-n.
  • A tavaszi és őszi forduló legnagyobb meglepetése ugyancsak az MTK, biztos győzelme volt a BTC. fölött előbb 3 : 1, majd 2 :1 eredménynyel.
  • Kevésbbé volt reális a BTC. 3 :1, majd 2 : 1 arányú győzelme az FTC. fölött.
  • Az őszi forduló végén minden kombinációt halomra döntött a MAC.-nak az MTK. fölött 3 : 2 arányban aratott váratlan, de szép győzelme.
  • Nagyon szép küzdelmet hozott a BTC.—33 FC, 22 mérkőzés is, amely —tisztán a játékot tekintve — egyike volt a legszebb bajnoki mérkőzéseknek.

Az idei bajnoki mérkőzések jóváhagyott végeredményeit az alábbi táblázatokban közöljük:

1. kép
2. kép
3. kép

Volt tehát összesen 98 bajnoki mérkőzés, 12 eldöntetlen mérkőzés kivételével a matchek mind eredménynyel végződtek. Esett összesen 253 gól, egy játékra esik 258 gól. Két mérkőzésen gól egyáltalában nem esett.

Eddig a cikk. És mik voltak azok az események, amelyek miatt a bajnokság „a tanácsteremben dőlt el”? Nyomoztunk kicsit, időben visszafelé haladva pedig a következőkre leltünk:

„Szövetségi dolgok. A MLSz. tanácsa f. h. 16-án tartott ülésében helybenhagyta az intéző bizottságnak az FTC.—33FC. őszi bajnoki mérkőzése megsemmisítésének és a 2 pontnak a 33FC. javára való írása iránti határozatát” – írja a Nemzeti Sport 1903. december 20-i száma.

„Magának a bajnokságnak a sorsa most már a 33FC.—BTC. eldöntetlen match után papiroson dől el. FTC. ugyan egyszer már a pályán megnyerte, mint azt megírtuk, azonban az intéző bizottság 2 pontot törölt az FTC. 23 pontjából. Ha ezt a tanács is jóváhagyja, akkor tehát az FTC. és a BTC. 21—21 ponttal holtversenyben érkeztek az első helyre. A rendszabályok 15. §-a alapján most már az a csapat győz, amely az összes lefolyt mérkőzések alatt az adott gólok legkisebb százalékát kapta vissza. Ez alapon tehát — az alábbi táblázat szerint — FTC, így is megnyerte a bajnokságot” – írja a Nemzeti Sport 1903. december 6.-i száma.

Innen nem érdemes korábbi időpontokra visszamenni, mert az idézetekkel meg lehetne tölteni jópár cikket, hiszen példátlan sok botrány, óvások tömege volt, vita tört ki a szabályok alkalmazása körül, és ez jellemezte az egész évet. Óvott a BTC az FTC ellen, óvott az FTC a BTC ellen – sikeresen. És láttuk, hogy a 33FC óvása is „ült”.  Hosszas tárgyalások, ellentétes döntések, majd fellebbezések után csak a következő év február 10-i közgyűlés tett pontot az 1903. évi bajnokság végére.

Érdekesség, hogy – legalábbis az össz-pontszámokat tekintve – nem változott a végeredmény az 1903. december 27-én közölthöz képest!

Ha viszont a harmadik számú csatolt képet jó megfigyeli a kedves olvasó, látható, hogy ott bizony valaki ceruzával javításokat végzett a gólok számában, és ez nem véletlen! Ott bizony a végül hivatalosnak tekintett számok szerepelnek!

Ajánlott Cikkek