Épített örökség Magyarság Nagyjaink Történelem

Magyar Vagon- és Gépgyártó Részvénytársaság a Hadiiparban : Az Alapítástól a Világháborús Évekig

Első rész: A Történelmi Gyökerek és a Korai Innovációk Korszaka

borítókép illusztráció

Amikor 1896-ban a bécsi Lederer Emil és a prágai Lederer Richard, a 19. század végének ipari úttörői, megalapították a Magyar Vagon- és Gépgyártó Részvénytársaságot, aligha gondolhatták, hogy vállalkozásuk egyszer a magyar és közép-európai műszaki örökség egyik meghatározó eleme lesz. A gyár, melynek gyökerei az Osztrák-Magyar Monarchia ipari virágkorába nyúlnak vissza, kezdetben a vasúti kocsik gyártására koncentrált, és ezen a területen szerezte meg hírnevét. Azonban a gyár története nem merül ki a vasúti kocsi gyártásában; a 20. század elejére a cég elkezdte feltérképezni a közúti járműgyártás lehetőségeit is, egy új ipari forradalom hajnalán.

1902-ben, mikor a gyár saját célra és készletre rendelte meg az első tehergépkocsikat, köztük egy amerikai típusút, a történelem egy új fejezetét nyitotta meg a vállalat számára. Ez a lépés, bár talán jelentéktelennek tűnhet, valójában a magyar gépjárműipar úttörő pillanatát jelentette. Az itt történtek előrevetítették a közúti járművek iránti növekvő igényt és a technológiai fejlődés lehetőségeit, különösen a katonai alkalmazások terén.

Az 1902-es év másik figyelemre méltó eseménye a 234. gyári számú megrendelés volt, amely egy lövegtalp mintapéldányának elkészítését írta elő a Császári és Királyi (K.u.K.) Bécsi Tüzérségi Szertár számára. Ez a megrendelés nemcsak a RÁBA műszaki képességeinek bizonyítéka volt, hanem az első lépés afelé, hogy a vállalat bekapcsolódjon a katonai szállítóeszközök és hadi felszerelések gyártásába, megnyitva ezzel az utat egy új gyártási profil felé.

A Tlaskal-féle vontató

A győri vagongyár korai éveiben a szakembereknek szembe kellett nézniük az akkoriban rohamosan fejlődő gépjárműipar kihívásaival. Az új technológiák és az egyre súlyosbodó gazdasági viszonyok között nem volt egyszerű feladat olyan terméket kiválasztani és gyártani, amely stabilitást és sikert ígért. A gyár vezetősége, melynek belső kommunikációját még a német nyelv uralta, nemcsak a hazai, hanem az ausztriai és németországi műszaki fejlődésben is jól tájékozott volt, így képesek voltak előnyt kovácsolni a nemzetközi trendekből és innovációkból.

1905-ben, az V. Bécsi Nemzetközi Autókiállításon a RÁBA bemutatta az első katonai, erdő- és mezőgazdasági vontatásra alkalmas járművét. Ez a jármű, amely egy csörlővel felszerelt tehergépkocsi volt, forradalmi újításnak számított a nehéz terepen való munkavégzésben. A járművet öt utánfutóval lehetett összekapcsolni, és a csörlő segítségével lehetővé vált az egyes kocsik felvonása nehéz terepen. A négykerékhajtás koncepciója, amely akkoriban a tervezők és a katonaság körében egyaránt nagy érdeklődést váltott ki, szintén megjelent ebben a modellben. Tlaskal százados, akit korábban Wiener-Neustadtban elutasítottak, a RÁBA-hoz fordult, ahol éppen a közúti járműgyártási terveket dolgozták ki. Tlaskal vontatóegységének innovatív terve, amely a négykerékhajtást alkalmazta, egy új korszakot nyitott meg a járműgyártásban.

A világháború kitörése és az azt követő évek sem hoztak jelentős változást a RÁBA gyártási profiljában; a cég továbbra is gyártotta azokat a termékeket, amelyekkel megismertette a világot. Azonban a háború alatt a gyár számos megrendelést kapott különféle hadi felszerelések gyártására.

Az 1908-as év jelentős mérföldkőnek számított a Magyar Vagon- és Gépgyár történetében: ekkor jött létre az a specializált részleg, amely kifejezetten a hadiipari termékek előállítására fókuszált. Ez az átalakulás tökéletesen illeszkedett azon időszak geopolitikai feszültségeihez és az európai nagyhatalmak fegyverkezési versenyéhez. A győri alapítású vállalat, felismerve a kor igényeit és a hadiipar iránti növekvő keresletet, széles skálájú katonai járművek gyártásába kezdett. A termelési sor olyan sokoldalú volt, hogy magában foglalta a páncélozott és páncél nélküli lőszerszállító kocsikat, tüzérségi vontatókat, betegszállító és vízszállító kocsikat, valamint pótkocsikat is.

A RÁBA „V” típus 1913

Nem csak a közúti szállítás terén mutatkozott meg a RÁBA innovatív szelleme, hanem a tüzérség modernizálása terén is, amire példa a saját fejlesztésű aknavetők és a könnyen szállítható, szétszedhető barakkok előállítása. Mindezek mellett még a céltáblaállványok is helyet kaptak a termékkínálatban, amelyek nélkülözhetetlenek voltak a hadsereg kiképzési programjaihoz. Az 1915-ös év további bővülést hozott, amikor is a vállalat kiterjesztette tevékenységét a tüzérségi eszközök és az autókerék-gyártás területére is.

Ez a fajta diverzifikáció és az új gyártási technológiák adaptálása azonban nem ment problémamentesen. Az egyik legnagyobb kihívást a termelés skálázhatósága jelentette. A mennyiségi növekedés és a minőség fenntartása közötti egyensúly megtalálása kritikus volt, különösen, mivel a háború alatt a gyár óriási megrendeléseket kapott, ami extrém terhelést rótt a munkaerőre és az erőforrásokra.

Ez a probléma nem volt egyedülálló; hasonló kihívásokkal küzdöttek a kor más nagy ipari vállalatai is. Az Egyesült Államokban például Henry Ford forradalmasította az autógyártást azzal, hogy bevezette a futószalagos termelést. Ford híres mondása – „Bárki bármilyen színű kocsit kérhet – csak fekete legyen.” – jól példázza a hatékonyságra és egyszerűsítésre való törekvést. A döntése mögötti logika a gyorsan száradó fekete japán zománcfesték használata volt, amely ideális volt a folyamatos gyártósorhoz. Az ügyfelek kis mértékű kompromisszumkészsége – a színbeli korlátozás elfogadása – lehetővé tette a Ford számára, hogy forradalmasítsa az autóipart, és hihetetlen mennyiségű járművet állítson elő rövid idő alatt.

A RÁBA számára is hasonló elvek váltak iránymutatóvá: a hatékonyság növelése és a gyártási folyamatok egyszerűsítése mellett sosem veszítették szem elől a minőséget és az innovációt. Ahogy a cég továbblépett a 20. század második évtizedében, új fejezet kezdődött a magyar hadiipar és a RÁBA történetében, amely számos új kihívást és lehetőséget rejtett magában. [Folytatása következik…]

forrás :Arcanum

Ajánlott Cikkek