Hírek Magyarok a világban Nagyjaink Történelem Történelem Videók

Magyarok a nagyvilágban: Magyar László Afrikakutató, Livingstone legnagyobb vetélytársa

Bár Magyar Lászlónak Már kalocsai, majd szabadkai diákkorában a tenger és a természetkutatás volt minden érdeklődésének tárgya, a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez intézett levelében így fogalmaz: „Én mindig szent kötelességemnek tartottam édes Hazám javát és díszét a tőlem kitelhető minden módra előmozdítani.”

Borítóképen: Magyar László feltételezett arcképe

Ezt bizonyítja, hogy olyan területekre is eljutott, ahol előtte még egyetlen európai sem járt, a bejárt területekről pedig térképeket is készített. Utazásairól beszámoló munkáját az MTA-nak küldte el. Azt nem tudni, hogy itthon milyen támogatottsága volt, de tény, hogy utolsó éveiben kereskedéssel tartotta fenn magát.

Magyar László 1857-es, Budapesten őrzött kéziratos térképe 

Nem úgy indult, hogy nagy utazó lesz belőle… ugyanis Magyar Imre öttömösi földbirtokos törvénytelen fia volt. Édesanyja, Horváth Anna születése után nem sokkal meghalt. Az elemi iskolát Dunaföldváron, a gimnáziumot Kalocsán és Szabadkán járta, a legfelső osztályt (poetica) pedig a pesti piaristáknál fejezte be (Horváth László néven). Feltehető, hogy apja támogatta, és később ezért is vette fel nevét.

1842-ben Fiuméba ment, ahol a tengerészeti iskolát elvégezve 1843-ban tengerészkadét lett, és egy osztrák postahajón eljutott Brazíliába.

1843-ban osztrák kadétként érkezett a brazíliai Santosba, ahol kalandvágyó természetétől űzve beállt egy spanyol csempészhajóra, amely az új-guineai vizekre indult. Ez az út öt hónap alatt 1500 spanyol tallért jövedelmezett, amiből szextánst, egyéb műszereket vásárolt, és hat hónapig navigációt tanult Havannában.

A Magyar-vízesés Angolában

Másodkormányosnak szegődött az Albatros nevű spanyol hajóra, amelynek kapitánya útközben meghalt, így Magyar elsajátíthatta a hajó önálló vezetését.

Megfordult Szumátrán, Jáván. Madagaszkáron sárgalázat kapott, amiből a Jóreménység fokán gyógyították ki. Egy portugál kereskedelmi hajóval jutott Rio de Janeiróba…

Itt ismerkedett meg Vámosi József Debrecenből származó gazdag kereskedővel, akinek ajánlólevelével jelentkezett don Manuel Rosas diktátornál, és a Buenos Airesben letett sikeres vizsga után flottahadnagyi pátenslevelet és egyben állampolgárságot szerzett.

Miután 1845. augusztus 23-án az egyesült angol–francia erők a Riachuel folyón szétverték az argentin flottát, Magyar László nagy szerencsével kerülte el a halálbüntetést.

Mivel szinte egyetlen nagyhatalomnál sem kapott tengerésztiszti megbízatást, a Mato Grosso és az Amazonas forrásvidékére tervezett expedíciót, amelyhez a Magyar Tudós Társaságtól kért anyagi támogatást, pontosabban 12 000 forintot a hároméves utazáshoz.

Az uruguayi Maldonában várt több mint egy évig a válaszra, majd az elutasítás után Afrikát választotta, és 1848 decemberében Benguelában átvette a kalabári szultán, Trudodati Dalaber Almanzor flottájának főparancsnokságát.

Innen került Biébe, és lett lelkes Afrika-kutató, Livingstone tudományos vetélytársa a Kongó és Zambézi forrásvidékén.

A Ruacana-vízesés a Kunéne folyón

1848 májusában érkezett Afrikába, s a Ponta de padrao fokot megkerülve 12-én jutott a Kongó torkolatához. Célja az volt, hogy felhatoljon a folyó forrásvidékére. Hat cabindai matrózzal vitorlázott és evezett a folyón egyre beljebb a szárazföld belsejébe. Vállalkozása azért is veszélyes volt, mert a folyam sodrása a torkolatnál különösen erős. „A hatalmas folyam… hat tengeri mérföldnyi széles torkolatján nagy sebességgel keletről nyugatra önti sárga, zavaros vízét a tengerbe, oly iszonyú erővel, hogy abban színét és édes ízét még három tengeri mérföldre is megtartja kitűnőleg.”

Az Atlanti-óceán partjára visszatérve a part mentén 1848. december 9-én jutott el Benguelába. Itt értesült arról, hogy 80-90 mérföldnyire az ország belsejében nagy síkságok, gyönyörű tartományok fekszenek egészséges éghajlattal és barátságos lakókkal. Tízezer frankot érő pénzén árut vásárolt, és 1849 január-februárjában elindult egy karavánnal a Bié-fennsíkra. Biéből a karavánok mindig árukkal gazdagon megrakodva érkeztek Benguelába.

Útközben kapta Magyar László afrikai nevét, mivel gyakran kérdezősködött, a portugál como (micsoda) szó után a bennszülöttek Enganna Komónak (Komo úrnak) nevezték el — ezt a nevet egész afrikai életében megtartotta.

Utazás, egy saját illusztráció

Az úton Magyar feladata az volt, hogy a karaván nevében átnyújtsa a termékekből, posztóból álló vámot a törzsfőnököknek. Az út ellenséges törzsek fenyegetése közt haladt, és örökké éberen kellett vigyázni az árura is.

A biéi fejedelem engedélyével a Kuitu folyó partján építette fel tanyáját, és mintegy 50 rabszolgájának kunyhóit. A telep 30 nagyobb és 50 kisebb épületből állt. Magyarnak bemutatkozásra fel kellett keresnie az ország fővárosát, Kombála-an-Bihét, s meglátogatnia Kajája Kajángula fejedelmet, aki olyannyira „kitüntette” figyelmével, hogy…

Feleségül adta hozzá egyik leányát, az akkor még csak 14 éves Ina-Kullu-Ozorót.

A felfedezőúthoz szükséges anyagiak előteremtésére több árut Benguelába szállíttatott, és ott nyereséggel eladta. Karavánja 1850. február 20-án indult útnak 235 fegyveressel. Útjára felesége és néhány rabnője is elkísérte. Több tartományt bejárt, egy sereg afrikai törzsnél megfordult. Ezen az útján felfedezte a Kongó és a Zambézi folyók vízgyűjtő területét, és a Kasai folyót követve augusztus vége felé érte el útja talán legészakibb pontját, Yah Quilem városát. 1851. május végén indult vissza Biébe.

Második nagy belső-afrikai útja 1852 májusától 1854 közepéig tartott. A Cubango folyó és az Okavango-mocsár vidékét kutatta, ahol addig ismeretlen népet, az általa mukankála néven nevezett angolai busmanokat fedezte fel. (A busmanok felfedezését a tudománytörténet azonban Serpa Pinto portugál kutató jóval későbbi, 1877–78-as útjának tulajdonítja.) Útja során meleg fogadtatásban részesült Gambosz tartomány portugál helytartója részéről, átvágott az afféi homoksivatagon, átkelt a Kunéne folyón, elérte Kanyáma tartományt és az ország fővárosában, Námbámiban Haimbri király vendégszeretetét élvezte.

Harmadik útján a Zambézi folyamrendszerét és a Kuanza mellékfolyóit kutatta, amikor karavánját megtámadták és megsebesült. Azután 1855-ben indult újra Biébe, ahová 1856-ban érkezett meg. De a Biében kitört belháborúban meggyilkolták az apósát, a fejedelmet. Így neki is menekülnie kellett.

Felépülve, két fiát Mosszamédeszbe vitte a missziós iskolába, ő pedig visszatért Benguelába. Ott is halt meg négy nappal 46. születésnapja előtt. Halálának oka ismeretlen.

Ajánlott Cikkek