Hírek Magyarság Nagyjaink Történelem

Mátyás király mese – A táltosgalamb

Valamikor, réges-régen, amikor a magyarok királyt akartak választani, összehívták a népeket. Szegényt, gazdagot, minden rendűt egyaránt. Amikor összegyűltek, elengedték a táltosgalambot. Akinek a vállára szállt a galamb, az lett a király.

Borítóképen: A táltosgalamb

Élt egyszer egy szegényember, volt annak egy jóravaló, suttyó fia. Ezt a legénykét úgy hívták, hogy Mátyás. Egy nap ez a Matykó gyerek megunta a nagy szegénységet, s azt mondta az édesapjának: 

– Édesapám, nem ülök én itthon ebben a nagy szegénységben, elmegyek szerencsét próbálni. 

– Eredj fiam, hátha megsegít a Jóisten! 

Na, a legényke feltarisznyálódott, elindult szerencsét próbálni. Járt ide, járt oda, kereste, hogy mihez fogjon. Egyszer csak beérkezett egy nagyvárosba. Tolongott a nép, egyik percről a másikra egy nagy sokadalomban találta magát. Nem tudta elképzelni, miért tülekednek úgy az emberek, megszólított hát egy bácsit. 

– Bácsikám, mi van itt? Mit csinál itt az a sok ember? Mért lármáznak, mért tülekednek? 

– Hát, mi vóna, fiam? Hát, királyválasztás van! 

Mátyás nézelődött, tekergette a nyakát, hátha meglátná ő is a királyt, de nem látta sehol. Akkor kapta magát, s felmászott egy kerítésre. Egyszer csak elült a nagy lárma, nagy csendesség támadt.

Kihozták a kalickát, s eleresztették a táltosgalambot. A galamb vigyázkodott, erre-arra fordult, ide-oda repdesett, hirtelen aztán felreppent a Mátyás gyerek vállára.

Mátyás úgy megijedt, hogy el akarta kergetni a galambot, de az nem akart leszállni a válláról semmiképp. A népek kiáltozni kezdtek: 

– Éljen az új király, éljen az új király! 

Az urak megharagudtak, ordítoztak összevissza: 

– Tévedett a galamb! Az nem lehet, hogy egy ilyen rongyos kölyök legyen a mi királyunk!

Mátyást elzavarták, a galambot megfogták, s újra beletették a kalitkába. Mátyás eloldalgott, elhúzódott a tömeg mellől egy fa alá. A galambot újra elengedték, hát az másodszor is csak megkereste. Szépen ráült Mátyás vállára. Az urak csak nem nyugodtak bele a dologba. Amikor aztán harmadszor is a Mátyás gyerek vállára szállt a galamb, a nép zúgni kezdett:

– Ez Isten akarata! Éljen Mátyás király, éljen az új király!

Mátyást megkoronázták, dicső, nagy király lett belőle, jó világ jött a szegényekre. Mióta meghalt, sokszor mondják: ,,Meghalt Mátyás király, oda az igazság!”

Ui.:

Érdekes, hogy sokféle mese van arról, miképpen is lett Mátyás nagy király. A népmesei hagyomány pedig minden esetben valami csodához kötötte, valami természetfeletti erővel magyarázta hogyan lehetett királlyá Mátyás:

Ajánlott Cikkek