Vélemény Vélemény-cikkeink

Mi az az Euro sapiens?

Ha jobban belegondolunk, most az a legfőbb vita az Európai Unióban, hogy mit is jelent ez európaiság, mit jelent európainak lenni, és mit jelentenek az európai értékek. Végülis az a kérdés, hogy mi, és ki az európai? Az egyik oldal szerint az európaiak azonos értékeket vallanak, az Unió világnézetét tekintve egységes, a nemzetek meghaladott fogalomnak tekintendők, míg a másik oldalon ennek ellenkezőjét állítják, mondván, hogy nincs teljes azonosság az értékek tekintetében, különböző világnézetek vannak, melyek javarészt a nemzetek sajátjai. Mindkét oldal azt állítja, hogy a másik nem európai. De hol lehet az igazság?

Olyan, hogy egyetlen igazság, nem igazán létezik. Vagy mégis? Mert, ha elfogadjuk a baloldal értékítéletét, azt, hogy kizárólag az általuk követett értékek helyesek és ez az ember természetes sajátja, akkor azt kell hinnünk, hogy létezik egyetlen igazság. És ha létezik, ennek pedig a baloldal a letéteményese, akkor rendben is van, hogy az Unió egészét a baloldali eszmék irányítsák.

Nem pont így gondoljuk, de a baloldal különben miért gondolná, hogy minden európai polgár baloldali? Ez csakis akkor lehetséges, ha a baloldaliság valamilyen genetikailag kódolt módon bennünk van, a jobboldal pedig csakis úgy létezhet, hogy ebbe a genetikai kódba valami hiba csúszik, vagy az egyén fejlődése során valami törés keletkezett. Ha ugyanis azt tekintjük normalitásnak, hogy Európa vezetése a baloldali eszmék mentén kezel mindent, és mindenkit, akkor feltételezzük, hogy ezt gondolják!

Van erre más bizonyíték is. Az LMBTQ mozgalmak nevében megnyilatkozók azt mondják, hogy nem két nem van, hanem amennyit csak akarunk, és teljesen normális az, ha valaki – akár kiskorúként! – nemet vált. Ők egyrészt meghaladottnak tekintenek biológiai tényeket, másrészt azt gondolják, hogy csakis azért van például nemváltókból ilyen kevés, mert az emberek nem ismerik ezt a lehetőséget, és inkább olyan testben sanyargatják magukat, amit nem éreznek önazonosnak.

Nos, a nemváltások száma nem az ő „felvilágosító” propagandájuk okán emelkedik az általuk lerohant országokban, hanem az orvosi etikára fittyet hányó orvosok szaktudása, és a tudomány fejlettsége az, ami egyáltalán lehetővé teszi ezt az őrületet. Az pedig, hogy minél fiatalabb korban szeretnének hozzáférni az emberekhez, csak annyit tesz, hogy pontosan tudják, mennyire befolyásolható egy még nem kialakult személyiség!

A baloldalon a politikában is ez a technológia megy; Magyarországon például az áll a „haladók” élén, aki egyszer már majdnem csődbe vitte az országot, és most úgy lép fel, mint aki nem az elnyomó kommunista rendszer édesgyermeke, mint aki mindig is a nyílt társadalom pártján állt!

Ez nem ám csak nálunk jellemző, a politikai kalandorok mindig megtalálják számításukat akkor, amikor a társadalom válságban van. Ha pedig nincs válságban, válságot kell csinálni…

Például illegális bevándorlók becsődítésével, vagy a betűszókkal illetett mozgalmak támogatásával. Nem elég egyértelmű a törekvés, nem elég világos, hogy a nagy egyenlősdi jelszavával valójában csak árkokat ásnak a társadalomban, hogy aztán a bizonytalan helyzetet kihasználva megkaparintsák a hatalmat? És ha megkaparintották, mit kezdenek vele? A nagy semmit…  Legalábbis a választóknak a nagy semmi marad, ahogy arra volt már példa 2002 és 2010 tájékán…

A vád pedig nem más, mint a klientúra-építés. Igen, a jobboldalt ez a vád éri leginkább, és ennek különböző derivátumai. Hát kérem, aki a baloldalon bárki másna is felrója a klientúra-építést, az saját múltját tagadja meg! Persze van is mit tagadni, és van mit felejteni, de vannak, akik nem felejtenek, és vannak, akiket a tagadás nem téveszt meg!

Az új „nyíltság”, és a „haladó” eszmék nem mások, mint a feledést segítő pirulák, olyan kemikáliák, amik elbutítják az embert, és nem engedik meg számára, hogy történelmi léptékben gondolkodjon, hanem odaláncolja a „most”-hoz, a jelen álproblémái folyamatos napirenden tartásával.

És a jobboldal talán ártatlan? Nem, erről szó nincs, a legnagyobb bűnük az, hogy engedték idáig fajulni a dolgokat! Az európai jobboldal mintha a „nekünk Mohács kell” alapon volna, csak most kezd éledezni, amikor már tényleg ott tartunk, hogy Franciaország lassan iszlám köztársaság lesz… Az LMBTQ egy hóbort, nem egyéb, elenyész, mint a hippimozgalom, vagy a punkok, de fel kell lépni ellene, mert – vegyük már észre! – ma már korántsem mozgalmak ezek, hanem a baloldal kritikátlan kiszolgálói!

Szóval az Euro sapiens – tetszik, vagy sem! – tagjai esetében nincs teljes azonosság az értékek tekintetében, különböző világnézetek vallanak, melyek javarészt a nemzetek sajátjai… Sajnáljuk, de az van!

Ajánlott Cikkek