Hírek

Milyen lenne a világ, ha nem történt volna meg az első világháború? 1. rész

Tegyük fel, hogy Ferenc Ferdinánd ahelyett, hogy visszatért volna meglátogatni a sebesült katonákat, nem tért vissza, és a gyilkosság nem történik meg. Sőt, tegyük fel, hogy túléli az újabb merényleteket, egészen Ferenc József császár haláláig.

Ferenc József 1916-os halála tovább súlyosbítja a balkáni helyzet . Miért? Mert Ausztria-Magyarország egy hatalmas multinacionális birodalom volt, ahol a vezető egy osztrák-német katolikus nacionalista volt.

Az örökösök, köztük Ferenc Ferdinánd is megértették, hogy a birodalmat „mindenki számára egyenlőbbé” kell tennie , ezért az államot az Amerikai Egyesült Államokhoz hasonlóan /föderális Európai Unióhoz hasonló „dunai föderációvá” alakítja. Hasonló tervei voltak Kossuthnak is – Dunamenti Köztársaság néven

Ausztria-Magyarország jövője és átmenete a Duna Szövetségbe

A Duna Szövetség elképzelt felépítése

Ferenc József 1916-os halála után Ferenc Ferdinánd lépne a trónra. Végrehajtaná már régen leírt reformjait, gyakorlatilag szemétre vetné az 1867 es kiegyezést. A reformok tucatnyi „szövetségi nemzetállamra” osztanák Ausztria-Magyarországot.

Feltételezhetően ezúttal is mi magyarok lennénk a legnagyobb területi vesztesek, és ebbe mint már annyiszor a történelem folyamán nem nyugodnánk bele.  Az elégedetlenség óriási felkelést robbantana ki, ami borzalmas polgárháborúvá alakulna az új rend és az osztrák-magyar nacionalisták között.

A magyarok sok osztrák konzervatívot és nacionalistát maguk mellé állítanának akik csatlakoznának a felkeléshez . A reformerek Ausztria lakosságának másik felét és a nem magyar nemzetiségek képviselői tennék ki. A háború véres és kegyetlen lenne, de végül a reformisták győzelmével végződne.

Ausztria-Magyarország nevét Duna Föderációra változtatnák, és Európa legmultikulturálisabb és legliberálisabb államává válna. Ferenc Ferdinánd halála után örököse minden hatalmat a parlamentre ruházna, így az állam alkotmányos szövetségi monarchiává válna. Külpolitikában eltávolodna Németországtól, baráti viszonyt ápolna Franciaországgal és Nagy Britanniával, és főleg Szerbiával, de továbbra is Oroszország esküdt ellensége maradna.

forrás : pulse

Ajánlott Cikkek