Foci Magyarság Semleges Térfél Sport Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Milyen volt egy Fradi meccs a kórház tetejéről? A Zita kórház története

Hiába is keresnénk a térképen, ma már nem létezik az intézmény, amelyet IV. Károly feleségéről, Zitáról neveztek el. A cím viszont sokat elárul arról, hol volt, az pedig, hogy mikor épült, elárulja, hogy mi volt a rendeltetése. A kórház létesítése 1914-re esett, és ez sokat elárul, azt azonban az akkor már hadban álló ország egészségügyi vezetői sem tudhatták, hogy majd még a spanyolnáthával is meg kell küzdeniük…

Borítóképen:

Tisztázzuk tehát, hogy a Zita kórház részben a mai FTC stadion területén, részben pedig a tőle az Üllői út mentén a város felé eső részen volt. De miért éppen itt? Nos, erre két magyarázat van; egyrészt a főváros ezt a területet ajánlotta fel a Vörös Kereszt Egyesületnek, másrészt pedig, ha megnézzük a környéket, kiderül, hogy minden együtt volt ahhoz, hogy egy nem túl nagy területen a létező összes egészségügyi szolgáltatást kínálják. De csak azután, hogy a frontról hazatért katonák szűrésen estek át!

A Zita kórház helyrajza (a ZITA KÓRHÁZ felirat mezője az akkori FTC stadionja)

Az alábbi térképeken az egyes számokhoz tartozó korábbi intézményeket tüntettük fel, zárójelben pedig a mai intézményeket:

  1. Zita kórház (FTC stadionja, Országos Tisztifőorvosi Hivatal),
  2. FTC stadionja (FTC stadionja, Telekom székház),
  3. Szent Gellért Közkórház (Szent László Kórház),
  4. Szent László Kórház (Szent László Kórház)
  5. Székesfőváros Központi Fertőtlenítő Intézet (irodák, műhelyek, kisebb vállalkozások székhelye, óvoda, iskola is van a területen – vegyes)
  6. Fővárosi Közkórház (Szent István Kórház)
  7. Honvád Lovassági Laktanya (egykori gyártelep, kiadó területekkel).

Igen, itt voltak tehát azok az egészségügyi intézmények – és ide sorolhatjuk a Klinikákat is, ami a Zita kórháztól légvonalban nem volt 1,5 kilométerre sem! -, amelyek talán minden létező sérülést, illetve betegséget kezelni tudtak – kivéve talán a már említett spanyolnáthát…

Zita Kórház: a betegek az FTC pályán zajló labdarúgó-mérkőzést nézik (ekkor állt a bajnokság, edzőmeccsek voltak csupán) – 1915

Most lépjünk vissza kicsit az időben. A főváros korábban vállalta, hogy;

Háború esetére 200 tiszt és 800 a legénységi állományhoz tartozó beteg katona részére hadikórházat állít fel s tart fenn a háború tartamára.

A főváros tartotta is szavát, ugyanis a mozgósítás elrendelését követő 19. napon a kórházat rendeltetésének át is adta! Persze nem lehetett ennyi idő alatt – az építés egyébként korábban kezdődött, amikor már sejteni lehetett, hogy kitör a háború! – nagyívű kőépületeket emelni, de ez a hadikórház (még nem a Zita kórház!) elsőrendű műtőkkel, kötözőberendezésekkel rendelkezett!

Ez a kórház tehát kifejezetten hadikórháznak épült, méghozzá a legnagyobb hadikórházként az egész Monarchiában!

A Zita kórház barakkjai

Aztán kiderült, hogy még így sem elég nagy… Nem „csak” a sebesültek, hanem a különböző fertőző betegségek (ekkor még a vérhas volt a legnagyobb problémát okozó fertőző betegség), ezért előbb a főváros kórházainak felét, majd kétharmadát kellett átengedni a katonák számára.

Úgy tűnik tehát, hogy ezekre a betegségekre nem igazán voltak felkészülve a szakemberek!

A 15. számú épület a Zita kórházban – életkép – 1915

A főváros tudta, hogy tennie kell valamit, mert a fertőző betegségek igen gyorsan átterjedhettek a polgári lakosságra is! A korabeli sajtó így számolt be a Zita kórházról:

„A főváros közegészségének megóvása érdekében a harcszíntér közelében épülő határmegfigyelők elkészültéig is szükség volt egy nagy szűrőkórház gyors felállítására. A folytonos sebesültszállításokra tekintettel sem a hadvezetőség, sem a kormány nem volt abban a helyzetben, hogy a főváros megóvása tekintetében a megfelelő módon és pedig a leggyorsabb hatálylyal intézkedjék, a főváros a hadügyi és belügyi kormány felhatalmazása alapján azonban vállalkozott egy 3500 ágyas nagy szűrőkórháztelepnek néhány hét alatt leendő felállítására s felszerelésére.

A Zita kórház kötözőterme a Közegészségügyi Kiállításon – 1914

Elhatározását követte a tett s a ferencvárosi pályaudvar közelében, a járványkórházak tőszomszédságában, a Gyáli út és Hungária körút sarkán fel is állította öt hét alatt a világ legnagyobb kórháztelepét, a „Zita” kórházat. A telep 72 favázas barakkból áll, ebből a betegek pavillonja 56 összesen 3420 ágygyal, a többi várakozó-, fürdő-, fertőtlenítő-, kötöző-, sterilizáló-, műtő- és gazdasági pavilion.

Ebbéli berendezései oly elsőrendűek és mintaszerűek, hogy azok méltán keltettek feltűnést a hadikiállításon.”

A szintén kiállított sterilizáló

A már említett intézmények szomszédsága mellett azt is ki kell emelni, hogy a vasút (Ferencvárosi pályaudvar), és a kikötők (pl. Csepel) is a közelben voltak, ami továbbra sem volt mellékes egy olyan helyzetben, amikor pedig arra lehetett számítani, hogy sebesültek tömegeit szállítják a frontról a hátországba, akiket így nagy tömegben el is kell látni!

A főváros gyors lépése indította a hadvezetőséget arra, hogy a fővárosban teljesen azonos beosztással ugyanezen rendszer mellett két 3.500-3.500 ágyas hadikórházat állítson fel, az Auguszta- és Mária Valéria kórházat. Ezeknek műtő-, kötöző- és röntgenhelyiségeit, laboratóriumát szintén a főváros, annak műszer- és kötszerüzeme szerelte fel és rendezte a honvédelmi miniszter felhívására.

A Zita kórház tehát úgy működött a rendszerben, hogy itt szűrték a frontról hazatérteket, majd pedig mindenki megkapta a megfelelő ellátás – vagy a Zita kórházban, vagy a felsorolt többi intézmény egyikében.

A Zita telep 1940-ben

A 3700 ágyas intézet a háború után fokozatosan kiürült, de már 1924-ben is 1000 ágyas kórház volt. A háborút követően a laktanyakórház átmeneti átmeneti lakónegyeddé vált elsősorban azok számára, akik az elcsatolt területekről települtek át Magyarországra. Ez volt a Zita telep, hasonlóan az Auguszta telephez, amit már említettünk:

Ezek a telepek sajnos nem voltak igazán biztonságosak, és egy idő után a megnövekedett népességet sem tudták megfelelően kiszolgálni. A Zita telepet a ’40-es években bontották el:

Ajánlott Cikkek