Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók

MMG #2: A Messerchmitt-től a Ladán át a Paksi Atomerőműig

A Marx és Mérei, majd a Marx és Marx története ugyan véget ért, de a vállalat története mégsem, hiszen a háború után a romokon végül újraindul a termelés. Persze – ahogy az már csak ezekben az időkben volt – semmi nem volt már a régi, mindent és mindenkit átszerveztek, beszerveztek, na meg túlszerveztek…

Borítóképen: Műszerfal (Zsiguli-Lada) ellenőrzés a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában

A háborús történet – legalábbis a vállalat szempontjából – ott fejeződött be, hogy HM parancsra a gépparkot Nőtincsen, a kastélyban helyezték el, majd tovább akarták vinni Obermühlbe, de szállítás közben a géppark nagy részét szállító uszály Nógrádverőcénél elsüllyedt…

Nőtincs: A Scitovszky család kúriája

Az előző rész:

Ahogy az akkoriban volt, az egyes gyárakat összevonták, és így alakultak az immár állami kézben lévő, elvileg sokkal nagyobb vállalatok. Elvileg, ugyanis a termékpaletta, amit az újonnan alakuló állami vállalat – helyesebben a kezdetekben nemzeti vállalat! – megörökölt, a legtöbb esetben jóval szélesebb lett, mint az egykori elődök külön-külön, de bizony nem sok maradt a gépekből és berendezésekből…

Így volt ez a Marx és Marx esetében is, hiszen a Bulcsú utca7. szám alatti épületével is, amelyben összevonták az eredeti vállalatot a Zoltán Hugó és Társa, Pártos és Társa, valamint még három céggel, de ide volt bejegyezve a Králik és Társa cég is, mely később Anyagvizsgáló Készülékek Gyára néven önállósult.

A történetben akár elindulhattunk volna a többi összeolvadásban részt vevő vállalkozással is, de – azzal együtt, hogy berendezéseinek java odalett a hullámsírban… – a legnagyobb szereplő mégis a Marx testvérek cége volt. A háború után már nem volt gond azzal, hogy a hazai vállalatok esetleg külföldön gyártott termékeket szereznek be, így a továbbra is jó minőség és a megugró kereslet miatt szépen fejlődött az új vállalat.

Az új vállalat, ami Minisztertanács 1949. augusztus 1-jei határozatával alakult meg, a Mechanikai Mérőműszerek Gyára (MMG) nevet kapta.

A vállalaton belül 1951. július 1-jével megalakult D gyáregységet az Országos Tervhivatal kezdeményezésére a repülőműszergyártásra profilírozták. Az új gyáregység 1952-ig a szovjet gyártási dokumentációk hazai adaptálását végezte. A tényleges gyártás 1953 elején indult be. Kezdetben a D egység alkatrészellátását a vállalat egyéb műhelyeinek alkatrészgyártása fedezte.

A Mechanikai MérőműszerekGyárábanúj műszerek, többekközött univerzális elektromos mérőkészülékek, háromsebességű mikró- és normállemezjátszók, új típusú kilométerórák készülnek – 1955

A repülőműszergyártási profil és a gyártás várható felfutása, valamint az egyéb gyártandó mechanikai mérőműszerek termelése szükségessé tette a gyáregységek szétválását. Az előírt jogszabályok szerint 1953. április 1-jével megalakult a Közlekedési Mérőműszerek Gyára (KMGy).

A fejlődés olyan rohamos volt, hogy hamarosan megvásárolták a Bulcsú utca 5. és 9. szám alatti telket, de még ez is csak rövid időre oldotta meg a helyhiányt. A végleges megoldást a III. kerületben található Szépvölgyi úton találták meg, ahol a 41. szám alatt a leégett Holzspach-féle téglagyár helyére új épületeket emeltek.

Előregyártott elemekkel építik a Mechanikai Mérőműszerek Gyáránakúj csarnokát a Szépvölgyi úton – 1952

Ezt megelőzően az örökölt gyártmányokat tipizálták, átszerkesztették. Ez meglehetősen nagy feladatot jelentett, amit sikeresen megoldottak. Az MMG gyártási profilja azonban túl széles volt a vállalat méreteihez képest. A cég fő profilját ekkor csőrugós manométerek, autóműszerek, ipari hőmérők és mennyiségmérők jelentették.

Héraklész színre lép!

A Római Birodalom határait védő Aquincumot nyugatról körülvevő hegyvidékeken – így a Mátyás-hegyet a József-hegytől elválasztó völgyben is — kis őrtornyok sorakoztak, amelyek egyben postaállomásként is szolgáltak. Gömöri Havas Sándor 1883-ban még látta a két hegy között épült castellumot.

1953 tavaszán a Szépvölgyi út 41.számú telken — a hajdani téglagyárterületén – egy késő római kori épület maradványai (villa urbana) kerültek elő. A villa északnyugati szárnyának sarokhelyiségében bukkantak a régészek egy Héraklészt ábrázoló bronzszobrocskára.

A Héraklész szobor Óbudáról

Az erős cinktartalmú, ónnal kevert bronzból öntött kisplasztika mindössze 18,2 centiméter magas, gondosan megmunkált felületét barnászölden csillogó patina fedte. Megállapították, hogy két darabban öntötték, amelyeket azután összedolgoztak. A lelőhelye feletti falmaradványban megtalálták annak a fülkeszerű bemélyedésnek is a nyomát, amelyben hajdan a szobor állhatott.

A költözés után változott a termékpaletta is, a profil pneumatikus automatika elemek és berendezések gyártásával bővült, és rövidesen megkezdődött a villamos analóg automatika elemek gyártása is. Több kisebb gyár és a Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium beolvadásával (innen a vállalat neve: MMG Automatika Művek), majd vidéki telephelyek és részlegek létesítésével a 70-es évekre 5000 fős nagyvállalattá fejlődött.

Saját kutató-fejlesztő bázisuknak köszönhetően állandóan bővítették termékeik sorát.

Műszerek, távadók nagy választékát gyártották, de a 80-as években már mikroszámítógép vezérlésű irányítástechnikai berendezéseket készítettek. Részt vettek többek között a MÁV forgalomirányítási rendszerének fejlesztésében és a Paksi Atomerőmű III-IV. blokkjainak műszerezésében.

Létrehozták a Fővállalkozási Irodát, mely a tervezéstől a kulcsátadásig kíséri végig a gyártmányt. A „Barátság” és egyéb kőolajvezetékekhez szivattyúállomásokat, nagy pontosságú szintmérőket szállítanak. Komplex távmérő és távirányító központot hoznak létre az Óbudai Gázgyárban, ahonnan egész Budapest gázellátását, elosztását, nyomását központilag irányítják. Újabb beruházással megkezdik a Fiat–VAZ „Zsiguli” programhoz évi 450.000 db műszerfal szállítását, valamint a belga Contigea cég licence alapján termoelektromos biztonsági gázcsapok gyártását.

A ’90-es évekre a vállalat csődhelyzetbe jutott. Egyes részlegeit szanálták, mások kft.-vé alakultak. A gyári dolgozók MRP szervezete 1994-ben megvásárolta a cég 50,1%-át, és néhány évig még működtette. 1997-ben a Bankár-csoport felvásárolta a cég részvényeit.

1998-ban bezárták a budapesti Szépvölgyi úti gyáregységet is és a cég többi ingatlanjával együtt értékesítették. A helyén azóta felépült a Szépvölgyi Irodapark.

Ajánlott Cikkek