Magyarok a világban Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

Napenergia hasznosítás? Telkes Mária, a „Napkirálynő”

Márpedig az, de ha már az energetika és a magyarok kapcsolatáról van szó, akkor azt kell mondjuk, hogy az atomenergia terén elhíresült „UFO-magyarok” nevére mindenki emlékszik, és persze meg is jegyzik, hogy az atombomba is a nevükhöz köthető…. Sokkal kevésbé ismert, hogy a napenergia hasznosítás feltalálója is egy magyar volt, méghozzá egy hölgy, Telkes Mária.

Borítóképen: Dr. Telkes Mária – 1956

Előre közöljük, hogy találmánya, sőt találmányai az Egyesült Államokban születtek meg, de a jómódú családban született Telkes Mária (Apja Telkes Aladár a Fővárosi Takarékpénztár aligazgatója volt, anyja Lábán Mária, a nyolc gyerek közül ő volt a legidősebb, nagyapja Telkes Simon miniszteri főszámtanácsos, a Központi Névmagyarosító Társaság elnöke volt) iskoláit Budapesten végezte, és az Egyesült Államokba is egy magyar, méghozzá nagybátyja, Ludvig Ernő hívására érkezett meg.

1924-ben (24 évesen) tehát az USA-ba került, és elhelyezkedett a clevelandi klinika biofizikai laboratóriumában, ahol George W. Crile mellett dolgozott. Másfél év múlva már az intézet biofizikai osztályának vezetője lett.

Itt folytatott kutatásai közben alkotta meg az agyvelő infravörös sugárzásának mérése kapcsán az elektromos fényképezőgépet.

1934-ben a New York Times, a Cleveland Press s a Detroit Press összeállította Amerika legsikeresebb és legérdekesebb asszonyainak tizenegy nevet tartalmazó listáját, amelyen ott szerepelt Telkes Mária is, sportolók, filmcsillagok és közéleti szereplők sorában, egyetlen tudósként. Erről Az Est 1935. január 27.-i száma írt.

„Dr. Telkes Mária találmánya olyan forradalmi jelentőségű a technikában, mint annak idején az autó feltalálása volt” – írja Az Est 1937. október 2.-i száma.

Az 1937-es cikk így folytatódik:

Mi hát ez a csodálatos felfedezés? Dr. Telkes Mária, a clevelandi biofizikai intézet vezetője, a világhírű Crile professzor első munkatársa, megtalálta annak a módját, hogyan lehet a nap hőenergiáját az iparban és mezőgazdaságban használható elektromos árammá változtatni.

1939-ben Bostonba költözött, ahol a Massachusetts Institute of Technology (MIT) tanáraként a napenergia hasznosításának lehetőségeivel foglalkozott.

Szabadalmai közé tartozik egy mobil, napenergiával működő tengervíz-sótalanító berendezés, melyet először az amerikai katonaság használt a második világháborúban.

Húsz szabadalmát tartják nyilván, amelyek többsége a napenergia hasznosításához kapcsolódik, de az ő tudományos felfedezése, amelyre a szabadalmi kérelmet 90 éves korában nyújtotta be, a hideg tárolása is, amely új fejezetet nyitott az épületek klimatizálásában és a légkondicionáló-iparban.

1946-ban nyújtotta be a sugárzó energia hőátadó készülékre, 1951-ben a hőtároló egységre, és 1952-ben a hő tárolására és felszabadítására szolgáló berendezésre vonatkozó szabadalmát.

1954-ben alkotta meg az első fotovillamos (FV) eszközt, nátrium-szulfát oldatot használva.

Nevét dicséri egy 1948-ban Boston közelében, Doverben épült, kizárólag napenergiával fűtött ház, amivel korának nagy problémáját, a hőtárolás kérdését segített megoldani Glauber-só felhasználásával.

A napenergiával működő, hordozható sütőlap alternatív elnevezése Amerikában ma is az, hogy „Telkes-sütő”, és a passzív házakat is szokás „Telkes-házként” emlegetni.

Az 1950-es évektől a University of New York, élete alkonyán – a vállalati szférába tett 1960-as évekbeli kitérője után – az 1970-es évektől a University of Delaware kutatója lett. 1977-ben innen ment nyugdíjba, de még halála előtt három évig szakértőként vették igénybe tudását.

1952-ben elsőként kapta meg az amerikai női mérnökök társaságának életműdíját, 1977-ben az Amerikai Tudományos Akadémia kitüntetését kapta meg, és megkapta az Amerikai Napenergia Társaság Charles Greeley Abbot-díját. 2012-ben örök helyet biztosítottak neki a legnevesebb mérnököknek és feltalálóknak emléket állító Amerikai Feltalálók Dicsőségtermében (National Inventors Hall of Fame).

Élete utolsó éveiben a floridai Miamiben élt. 1995-ben, 70 év után először és utoljára tért vissza Magyarországra, ahol nem sokkal 95. születésnapja előtt elhunyt.

Ajánlott Cikkek