Magyarság Tájak/korok Történelem

„Nekem nem kellett a férfi soha!” A zsebelyi méregkeverők

Mi történt 19. század végén? Mi lehetett az oka annak, hogy majdnem egyidőben Jáger Mari gyalázatos ténykedésével a zsebelyi méregkeverők is megmérgezték férjeiket? MI, a magunk szerény eszközeivel ezt nem tudjuk visszafejteni, de a Magyarország című lap 1899. június 22.-i száma így ír: „… míg Hódmezővásárhelyt méreggel öltek, hogy anyagi haszonhoz jussanak, a zsebelyeiek tisztán szerelmi okokból keverték a gyilkos mérgeket”.

Borítóképen: Méregkeverő (Magyarország és a Nagyvilág, 1875)

Az idézett cikk így folytatódik:

„A bűnpör főszereplői jobbára oláh parasztasszonyok, akik megunt férjeiket, sokszor gyermekeiket megetették, hogy titkos kedveseikkel új szerelmi életet kezdhessenek. A gyilkosságokat kizárólag arzénikummal hajtották végre, amelyhez a szerecsika nevű kendőző szerben könnyen hozzájuthattak.”

Az ügy részleteibe nem nagyon megyünk bele, de azért van pár olyam momentum, amit érdemes említeni:

  • Az ügy főszereplője Korin György volt, tőle szerezték be az asszonyok a mérget, így őt ötrendbeli gyilkossággal bűnrészességgel vádolták, és a korabeli újságok szerint „bűnös üzelmeinek notórius jövedelmeiből úri életet folytatott és földeket vásárolgatott”.
  • Az ügy egy feljelentéssel kezdődött „A zsebelyi román lelkészi hivatal” aláírással, ami „csupán bizonyos Nikodem Márk halálára vonatkozott”, de – miután a törvényszék az eljárásra nem talált okot – új feljelentés érkezett, ami immár tizenhat mérgezéses ügyet sorolt fel.
  • A zsebelyi temetőben végzett exhumálások után egész kocsirakomány emberi maradványt küldtek Budapestre vegyelemzés céljából, az elemzés pedig szörnyű eredményt mutatott; olyan mennyiségű mérget találtak, ami alapján a bűntény nyilvánvaló volt…

Végül egyébként négy asszonyt ítéltek el – az első feljelentés alapján egy asszonyt életfogytig tartó, a többi hármat pedig 15 évi fegyházra ítélték, míg Korint szintén 15 évi fegyházra ítélték. A többi kilenc asszonyt felmentették, hogy Korint is felmentették az ő férjük megölésében való bűnrészesség vádja alól.

Az újságok idéztek egy igen érdekes beszélgetést, ami az első rendű vádlott, Nikodám Mária és dr. Góth királyi ügyész között, amikor az asszony kijelentette, hogy;

– Nekem nem kellett a férfi soha!

– Nem kellett a férfi? Hiszen alig halt meg első férje, rögtön összeállt Nikodemmal s alig, hogy megmérgezte, azonnal új szerető után nézett. – válaszolt az ügyész, a beszélgetés pedig így folytatódott:

– Én nem mérgeztem meg senkit, nem is voltam otthon soha, amíg férjem beteg volt.

– Hát hol járt?

– Vasaltam a városban.

– Annyi vasalni valója csak nem volt, hogy soha sem lehetett otthon?

– De sok dolgom volt. Én nem láttam, miféle orvosságot szedett az uram, nem volt soha a kezembe.

– Ki adta be neki?

– Maga vette be.

– Hátha nem volt ereje bevenni? Mi közöm hozzá, akárhogy szedte az orvosságot.

Nos, nem mondhatjuk, hogy igazán éles eszű lett volna a vádlott, ahogy az is kiderült, hogy bizony ebben az esetben tényleg egyfajta szerelmi gyilkosság történt, ahogy – legalábbis az újság írta – a többi esetben is.

Az ügy lezárult, de a történet nem! A Budapesti Napló 1900. március 26.-án megjelent száma egy igen figyelemreméltó hírt közölt egy szintén névtelen feljelentéssel kapcsolatban:

„A csendőrség a földijelentés folytán a napokban letartóztatta özv. KovácsÉvát s beszolgáltatta a temesvári ügyészségnek. Gerdánovics Sándor táblai bíró ki is hallgatta már azasszonyt, aki töredelmesen bevallotta, hogy urát arzenikummal megmérgezte. Vallomása során előadta, hogy Korin György, a zsebelyi hírhedt méregkeverő kerítést épített náluk Ligeten. Építés közben apróra megbeszélték, hogy Kovács Pétert, a gyöngélkedő férjet mi módon tehetnék el láb alól. Méreggel Korin György szolgálthúsz forintos tartozásának kiegyenlítéseképpen.”

Nos, ebben az esetben is volt ám talán némi érzelmi indíttatás – legalábbis az asszony részéről… -, mert Korin megígérte, hogy elveszi az asszonyt férje halála után. Ebből semmi nem lett, ugyanakkor a vizsgálat megállapította, hogy az asszony másoknak is adhatott mérget…

Az ügy további részleteit nem taglaljuk, de talán nem meglepő, hogy valójában soha nem derült ki, hogy Korin valójában hány férj halálát okozta azzal, hogy mérget adott el feleségeiknek!

Ajánlott Cikkek