Hírek

Önálló Európai Uniós hadsereg épül?

Nem mernénk kijelenteni, hogy egy olyan hadsereg épül, ami az Egyesült Államok nélkül is ütőképes lesz, pedig immár 20 éves az EU vezetőinek megállapodása egy 50-60.000 fős hadseregről… Most nem erről van szó, csupán egy 5.000 fős létszámmal feltöltött gyorsreagálású haderőről van szó, mely szárazföldi, tengeri és légi egységekből állna. Ez nem túl nagy létszám, de legalább valami elkezdődhet végre. Szokás szerint kérdéses a megvalósítás, de hétfőn este az uniós kül- és védelmi miniszterek megkezdték a terv megvitatását.

Fontos kiemelni; határozott cél, hogy Európa különböző válsághelyzetekben beavatkozhasson, méghozzá anélkül, hogy az Egyesült Államokra kelljen támaszkodnia. A haderő tervezett mérete okán ezek inkább csak kisebb ügyek lehetnek, olyanok, mint a lengyel-belarusz határhelyzet kezelése azzal, hogy megjelennek, mintegy elrettentésül, de ha tényleg fegyveres összecsapára kerülne sor, ahhoz egy ekkora haderő bizony már nem elég…

Leginkább békemissziók, és hasonló küldetések kerülhetnek szóba, más nemigen…

Ráadásul azt gondoljuk, hogy az Egyesült Államok nem nézi jó szemmel az önálló európai haderő irányába történő elmozdulást, mert ha tényleg létrejönne egy nemzetközi szinten is ütőképes hadsereg, akkor nem „segíthetne” többet, azaz nem lenne függő helyzetben az EU…

Ezt a „Stratégiai iránytű” elnevezésű tervezet is megerősíti, amiben a következőket olvashatjuk:

„Képesnek kell lennünk reagálni a közvetlen fenyegetésekre vagy gyorsan reagálni egy válsághelyzetre, például egy mentési és evakuálási misszióra vagy egy stabilizációs műveletre ellenséges környezetben.”

Ez sajnos nem az, amire azok gondolnak, akik egy európai haderőre gondolnak, ráadásul a gyorsaságot komolyan veszélyezteti, hogy a döntéshozatalban az EU-ra jellemző, igen körülményes jóváhagyói rendszer lenne érvényben; bár nem lenne kötelező minden EU-tagállamnak részt vennie ebben a haderőben, mégis minden tagország jóváhagyása szükséges a katonai jellegű feladatok végrehajtásához.

És ami még külön érdekesség; az Európai Unió csak koordinációs szerepet akar vállalni, mert – mint azt Borrell külügyi megbízott elmondta – azt szeretné, ha az uniós tagállamok kötelezettséget vállalnának arra, hogy „biztosítják a kapcsolódó eszközöket és a szükséges stratégiai eszközöket”. Magyarul; az EU-nak, mint olyannak nem lenne semmilyen katonai eszköze, hanem kizárólag csak arról van szó, hogy a tagállami pénzből fenntartott tagországi haderők biztosítsák a katonai akciókhoz szükséges eszközöket!

Tehát szó sincs európai haderőről, ez inkább csak valamiféle ad hoc katonai erőnek tűnik ebben a formában, de lehet, hogy Washington csak ennyit enged, és legalább ez is egy lépés a tényleges haderő felállítása irányába.

Nekünk pedig engedtessék meg, hogy ne örvendjünk annak, hogy Európa továbbra is egy félkarú óriás, aki bár méretes, de képtelen megvédeni saját erejéből önmagát…

Ajánlott Cikkek