Magyarság Tájak/korok Történelem

Ősi kincsek Nagykőrösön!

Hozzávetőleg 1.500 éves – a kormeghatározást még pontosítani kell – kincseket találtak Nagykőrösön. Ezt a kort szokás késő-avarkornak nevezni, amikor jellemző volt a sírrablás, de a mostani leletek háborítatlan sírokat jelentenek.

Borítóképen: A feltárt sír

Veretes övek, reflexíjak, nyílhegyek, a nyílhegyek tövében famaradványok – melyek anyaguknál fogva igen ritka leletnek számítanak! – is előkerültek, de ami igen meglepő – mert a korban ritkaságnak számít – egy másik sírban, a korszakban nagy értéket képviselő, ritkának mondható lemezpáncél töredékeit találták meg.

A restaurátori munkának köszönhetően ezek fontos információkkal szolgálhatnak majd a régészeti eszközökkel alig-alig kutatható tárgytípusok vizsgálatához.

A leletanyagot az elsődleges feldolgozás után a Ferenczy Múzeumi Centrumban helyezik el.

Ajánlott Cikkek