Épített örökség Magyarság Nagyjaink Történelem

Pápa nem de esztergomi érsek lett Bakócz Tamás

Esztergom, 1497 december 20. – választották érsekké azt a kiemelkedő magyar főpapot, aki korábban csak egy szavazat híján lett volna pápa. Az európai szinten is elismert egyházi személyiség pályafutása az egyházban és a politikában egyaránt figyelemre méltó.

Bakócz Tamás, a bíboros, jelentős szerepet játszott az 1513-as pápaválasztáson. Már 1512-ben megérkezett Rómába az V. Lateráni zsinatra. Amikor híre ment, hogy megérkezik, a várost díszítésekkel lepték el. Elterjedt a hír, hogy aranyat szórt az öszvéreiről a római népnek.

II. Gyula pápa halála után, 1513. február 20-án, a Vatikán kormányzását egy háromtagú bíborosi testület vette át, amelynek Bakócz is tagja volt. Az első választási fordulóban, 1513 márciusában, Bakócz 8 szavazatot kapott. Később a bíborosok Medici Jánost, aki később X. Leó néven vált a katolikus egyház fejévé, támogatták, és őt választották pápának március 11-én.

X. Leó pápa első döntéseivel Bakóczot bízta meg a török elleni keresztes hadjárat megszervezésével. Bakócz különleges karrierútja felveti a kérdést, hogyan kerülhetett egy magyar, aki egy jobbágy családból származott 1442-ben Erdődön, ilyen magas pozícióba.

Bakócz a papi pályára bátyja hatására lépett. Tanulmányait Szatmárnémetiben, Wroclawban, Padovában, Krakkóban (ahol filozófiából doktorált) és Ferrarában végezte, Erdődi Tamás néven. Mátyás király környezetébe kerülve kitűnő katonai tanácsokkal szolgált, ezzel elnyerte a bizalmat. Először titeli prépost lett, majd Mátyás király kancellár-helyettese és győri püspök.

Rövid idő alatt páratlan karriert futott be: 1497-ben egri püspök, majd esztergomi érsek lett, ezzel Magyarország prímásává vált. 1510-ben konstantinápolyi pátriárka címet kapott. Kritikák érték 1514-ben, a török elleni keresztes hadjárat miatt, ami a Dózsa-féle parasztháborút váltotta ki.

Bakócz 1519-ben hunyt el, földi maradványai az esztergomi bazilika Bakócz-kápolnájában nyugszanak.

Ajánlott Cikkek