Pasteur? Ugyan már… Preysz Móric

„Jelen értekezés a kir. m. természettudományi társulatnak 1861-ik Novemb. 13-ikán tartott szakülésében olvastatott fel, akkor azonban a társulat közlönyéből kimaradt” – olvasható a Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 1865. évi 5. számú közlönyében Preysz Móric írása alatt, aminek beszédes címe a következő: A tokaji bor utóerjedésének meggátlásáról. Borítóképen: Pasztőröző berendezés – 1897 Hogy miért maradt … Bővebben: Pasteur? Ugyan már… Preysz Móric