Felvidék Magyarság Tájak/korok Történelem

Rimaráhó egykori vára

Rimaszombattól észak-nyugatra, 10 km-re terül el Rimaráhó község. Itt állt egykor a Ráhói nemzetség ősi fészke, Rimaráhó vára. Helyét a régi és új turistatérképek egyaránt rossz helyen, a falu nyugati szélén álló házak mellett, romjelzéssel jelölik.

Borítóképen: Ráhó vára (Soós Elemér – Ráhó végvár története, hadi- és műleirása Budapest, 1916)

A szakírók egymástól átvett adatokkal szintén ide helyezik a várat, és romjait is emlegetik. Ezzel szemben a valóság az, hogy a ráhói várkastély a falu északi részében, a templom és az újkorban épített és ma is lakott kastély között állt.

Romjait a 20. század elején elbontották, helyén lakóházak épültek. Ma már terepalakulatai sem láthatók, csupán a hagyomány tartotta fenn annak emlékét, hogy mely házak kertjeire terjedt ki egykor a vár épülettömbje.

A várat a Hontpázmány nemzetségből eredő Jákóffy család építtette a XIV. század végén. Kezdetben mindössze az árokkal körbevett vastag falú lakótorony készült el, innen figyelték a bányavárosok felé vezető kereskedelmi utakat.

A lakótorony

Miután a törökök Füleket 1554-ben elfoglalták, Ráhó szerepe megnőtt.

A torony körül 1590-1639 között Jákóffy Ferenc várkastélyt emelt. Ennek során a várat négyszögletűvé építették ki, bástyatornyokkal a sarkain. Belső területe két részre oszlott: felső-és alsó várra. Körben vizesárok húzódott, a kapuhoz fahíd vezetett.

A környékbeli urak által fizetett, jelentős számú várőrség éberen óvta a környék népét a török portyákkal szemben. Ráhó az 1600-as években végig a Jákóffyak kezén maradt.

Az áalakított vár

A XVII. század közepe táján a családfő távollétében rablók rontottak be a kapun, a vár úrnőjét megkínozták, az értékeket elrabolták.

Jákóffy Kata után, ki Jánoki Gáspár neje lett, a várkastélyt fia, Jánoki Gáspár és neje Szentiványi Julianna örökölték. A pusztulásig – mely a kuruc idők után következett be – a Jánoki család birtokolta.A várkastély falai a XIX. század végéig még magasan álltak. 1909-ben jelentős részét elbontották, helyén később lakóházak épültek. A falu terjeszkedése során azonban, mára a nevezetes erősségnek nyoma sem maradt meg.

Ajánlott Cikkek