Magyarság Történelem

Rövid hírek 1924-ből

Ahelyett, hogy nagyon komoly elemzésbe kezdenénk, a magyar történelmi időszakokban megjelent rövid híreket idézzük. Ez a fajta megközelítés nem teljeskörű, nem mutatja be a kor közállapotait vagy hangulatát, de segítenek ahhoz, hogy a történelmi eseményeket elhelyezhessük abban a hangulati közegben, amelyben lejátszódtak.

Borítóképen:

Vasárnap, 1924. január-június (5. évfolyam, 1-25. szám) 1924-02-24/8. szám

Vissza a magyar földhöz!

Február 15-én vették át a magyar hatóságok a nógrád megyei Somoskő és Somoskőújfalu községeket, amelyeket a Népszövetség már egy évvel ezelőtt Magyarországnak ítélt, a visszacsatolást azonban a cseheknek egészen mostanáig sikerült elodázni. A két községgel körülbelül 3400 főnnyi lakosság került vissza Magyarországhoz.

Károlyi Mihály Londonban ármánykodik.

A Londonba utazott szociáldemokrata vezér, Peidl Gyula és a szökevény Garami Ernő Károlyi Mihállyal is tárgyalásokat folytattak. A hazaáruló Károlyi Mihály most Londonban tartózkodik, odasegíti cinkostársait is, így Szende Pált, Hock Jánost, Jászi Oszkárt és Hatvani Lajost, hogy ezzel a díszes társasággal új mozgalmat kezdjen Magyarország ellen. A mindenhonnan kiebrudalt Károlyi Mihály azonban ezúttal is kudarcot vall, mert angol politikai körök semmi jelentőséget sem tulajdonítanak a farkastorkú grófnak.

Ajánlott Cikkek