Hírek Magyarság Nagyjaink Történelem

Sortűz a Kossuth téren 1956 október 25. – Vérfürdő a Parlament előtt

1956 októbere a magyar történelem egyik legmeghatározóbb időszaka volt, amikor az ország lakossága a szovjet uralom és a kommunista rendszer ellen emelte fel a hangját. A forradalom egyik legmegrázóbb és legemlékezetesebb eseménye október 25-én, a Kossuth téren történt, a Parlament épülete előtt.

Ezen a napon, a Kossuth téren összegyűlt tömeg – melyben férfiak, asszonyok, gyermekek és idős emberek egyaránt jelen voltak – a változásokért, a demokratikus jogokért és a szabadságért tüntetett. A civil tüntetőkből álló tömeg békés szándékkal gyűlt össze, azonban a nap tragikus eseményekbe torkollott.

A forradalmárok közötti feszültség és a kormányzati erők közötti összecsapások eredményeként a tüntetőkre sortűz zúdult. A történelemtudomány “véres csütörtök” néven ismeri ezt a napot. A források eltérnek a pontos halálos áldozatok számát illetően; a becslések néhánytól egészen az ezres nagyságrendig terjednek. A pontos szám máig ismeretlen, és sok vitát kiváltott az elmúlt évtizedek során.

This is part of the restored Vidékfejlesztési Minisztérium. The small metal balls are symbolic of where the building was previously damaged by gunfire during the 1956 Hungarian Revolution
Stuart Caie – https://www.flickr.com/photos/kyz/32055921.

Kahler Frigyes jogtörténész vezetésével felállított tényfeltáró bizottság mélyreható kutatásokat végzett az események körülményeiről. A bizottság megállapította, hogy a sortűz nemcsak a tüntetők, hanem a fegyveres erők számára is jelzésértékű volt. A tragédia híre gyorsan elterjedt az országban, és az emberek széles körben a forradalom oldalára álltak. A fegyveres erők ezt követően a pártvezetés október 28-án kezdődő fordulatáig könyörtelenül próbáltak leszámolni minden helyi megmozdulással, melyet a szovjet hadsereg támogatott.

1956 októberében, pár perccel 11 óra után, a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) ülésén tartózkodó Ivan Alekszandrovics Szerov tábornok, aki a KGB elnökeként 1954 és 1958 között szolgált, úgy határozott, hogy személyesen tesz szemlét a Kossuth téren. Szerov, akit korábbi években a kalmükök, csecsenek, ingusok, karacsajok és krími tatárok tömeges deportálásában betöltött szerepe is jellemez, fedezetként több szovjet és magyar tiszttel, valamint egy harckocsival indult el a történelmi helyszín felé.

A téren tartózkodó tömeg a szovjet katonákkal barátkozva próbálta kifejezni békés szándékait. Azonban Szerov, ezt látva, riasztólövések leadására adott parancsot. A döntés következtében pánik tört ki a téren. A helyzet zavartában a szovjet páncélosok a Földművelésügyi Minisztériumot és a Néprajzi Múzeumot vették célba. A tüntetők keresve a menedéket a II. Rákóczi Ferenc lovas szobránál próbáltak összetömörülni. Ekkor a Báthory utcából érkezett egy újabb szovjet harckocsi, amely célzott lövéseket adott le a tüntetők felé. A tűzharcnak számos halálos áldozata volt.

The memorial outside the Hungarian Parliament Building to those who died during the 1956 Hungarian Revolution Összefoglaló The memorial outside the Hungarian Parliament Building to those who died during the 1956 Hungarian Revolution.Ian Pitchford az angol Wikipédiáról, e mű szerzője a művét az alábbi licenc alatt teszi közzé:CC BY-SA 3.0

1956 októberében az ország sorsát meghatározó események zajlottak a Kossuth téren. A forradalom harmadik napján, október 25-én, a Parlament előtt békés, fegyvertelen tömeg gyűlt össze. Azonban a helyzet hamarosan káoszba fulladt, amikor az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) és a szovjet erők közötti összetűzés kezdődött.

Az elsődleges jelentések és sajtóközlemények az ÁVH-t tették felelőssé a tömegre leadott sortűzért. Az “Igazság”, a forradalmi honvédség és ifjúság lapja október 27-i számában arról számolt be, hogy az ÁVH-sok a Földművelésügyi Minisztérium épületének tetejéről nyitottak tüzet. Azonban a későbbi kutatások nem találtak egyértelmű bizonyítékokat ezen állítás alátámasztására.

Ugyanakkor bizonyos, hogy a téren az orosházi határőr alegység, az ún. ‘zöld Ávó’ egyik csoportja is jelen volt, és részt vett a lövöldözésben. Több történész szerint a sortűz fő okozója a szovjet harckocsi vagy az ÁVH által leadott sortűz volt.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy egy határőr alegység, amely az Akadémia-utcai pártközpont megerősítésére érkezett, véletlenül tűzharcba keveredett az épületben lévő ÁVH-sokkal és szovjet katonákkal.

Az 1956-os forradalom során a Kossuth téren történt sortűz az egyik legtragikusabb pillanat volt a magyar történelemben. A tűzharc után az áldozatok száma hosszú ideig homályos maradt, és máig nem sikerült pontosan meghatározni. Számos sebesült került a belvárosi kórházakba, de a Központi Mentőállomás is megtelt sérültekkel. A helyzet zavara miatt és az önkéntesek nagy száma miatt a korabeli betegdokumentáció sok esetben hiányos vagy nem is létezik.

Kő András és Nagy J. Lambert kutatásaiból kiderült, hogy legalább 75 ember vesztette életét a Parlament környékén, további 284-en pedig megsebesültek. Összesen 61 ember a helyszínen halt meg, további hat határőr, két rendőr, két folyamőr, két kormányőr és két szovjet katona is életét vesztette.

A vérengzés után több szemtanú is beszámolt arról, hogy látott tizenkét teherautót, amelyek a sebesülteket és halottakat szállították el a térről. Körömi Teréz kutató 234 áldozat nevét gyűjtötte össze, míg Kéri Edit szerint akár 1000 fő is meghalhatott a tűzharc során. Mikes Tamás emlékei szerint október 24-én 820 halottat számolt meg a Kerepesi temetőben.

Bár az áldozatok pontos számát sosem sikerült meghatározni, egyvalami biztos: az 1956-os forradalom Kossuth téri eseményei mély nyomot hagytak a magyar nép emlékezetében és a történelemben.

wikipedia arcanum parlament.hu

Ajánlott Cikkek