Hírek

Szlovák nem a Minority SafePack-re!

Északi szomszédunk vezetői megint saját polgáraikkal szemben lépnek fel európai szinten! Ez nem újdonság, hiszen a magyarságot ellenségként kezelő tót kormány minden lehetőséget megragad ultranacionalista törekvései véghezviteléhez, de egyben jelzi is; pontosan tudják, hogy amit csinálnak, az az emberi jogok totális semmibevétele! Kibújta szög a zsákból…

„Szlovákia ismételten az Európai Bizottságot támogatja saját polgáraival szemben, amikor nem a több mint egymillió támogató aláírással bíró európai polgári kezdeményezés mellett száll síkra, hanem az Európai Bizottságot támogatja a Minority SafePack kezdeményezés ügyében indított uniós perben” – mondja a Magyar Közösség Pártja.

A párt közleménye kitér arra is, hogy milyen ócska képmutató alakok a tót politikusok:

„Miközben a szlovák kormány és kormánypárti politikusok az utóbbi időben versengenek a pozitív nyilatkozatokban a felvidéki magyarság irányába, ugyanezen kormány és tisztviselői hátba támadják saját őshonos közösségeiket – nemcsak a magyart, hanem a ruszint, németet, horvátot, lengyelt is.”

Korábban az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is hasonlóan nyilatkozott, kiemelve azt, hogy a tótok cinkosa, az Európai Bizottság cselekedeteivel éppen az az európai eszmét, és jogot sérti, amire hivatkozva pedig büntetésekkel szórja meg azokat a tagállamokat, akik nem bólogatnak birka módjára:

„Elkeserítőnek tartom ugyanakkor, hogy a bizottság jogalkotást indít az állatok jogainak védelmében, de a Minority SafePack kezdeményezés esetében ezt megtagadta. A bizottság két döntését egymás mellé helyezve minden jó szándékú ember számára adott a következtetés: a bizottság igent mond az állatok jogaira és nemet a kisebbségi jogokra. A bizottság mai döntése alapján az őshonos nemzeti közösségek ügyében született határozat nem csupán jogilag és szakmailag hibás, de méltatlan, diszkriminatív és rendkívül cinikus is.”

Van ami nem változik… A magyarságot továbbra is bűnösként kezelik Európában, és amikor ez ellen fellép, akkor deviánsnak titulálják, pedig a teljesen beteg Trianon, vagy éppen a Beneš-dekrétumok, és az utódállamokban a magyar kisebbségek elnyomása mind-mind etnikai diszkrimináció!

De úgy tűnik, a Nyugat még mindig csak uralkodik – és megoszt…

Ajánlott Cikkek