Hírek

Temesvári Forradalom: Tőkés László Lelkész Kilakoltatásának Megakadályozása és a Román Kommunista Rendszer Összeomlása

  1. december 16-án Temesváron történelmi esemény zajlott le, amely jelentősen hozzájárult a Ceaușescu kommunista diktatúrájának bukásához. Több száz ember gyűlt össze Tőkés László református lelkész otthona előtt, hogy élőlánccal megakadályozzák kilakoltatását. Tőkés az ellenzék egyik legismertebb arca volt Romániában, aki hevesen tiltakozott Ceaușescu „településszisztematizálási” terv ellen. Ez a terv főleg az erdélyi, magyarok által lakott falvak eltörlését célozta, ami nemzetközi felháborodást és a magyar kormány tiltakozását is kiváltotta.
1989-es romániai forradalom. Romanian National History Museum – www.comunismulinromania.ro
  1. június 27-én Budapesten spontán tömegtüntetés zajlott, amely az első ilyen nagy méretű demonstráció volt 1956 óta, és jelentősége abban rejlett, hogy a hatalom nem vert szét és nem torolt meg. Ez az esemény Ceaușescu elmebeteg ötletének következményeként katalizátorként hatott, és hozzájárult a szovjet típusú diktatúrák végleges eltörléséhez Kelet-Közép-Európában.

Romániában, ahol a hírhedt Securitate ellenőrzése alatt a társadalom tagjai folyamatos terrorban és megfélemlítésben éltek, az ellenzéki demonstrációk Magyarországon tapasztalható mértékben elképzelhetetlenek voltak. Tőkés Lászlót, a rendszer ellenségét, egy kis faluba akarták száműzni, hogy kevesebb hívőt tudjon befolyásolni. A temesvári emberek azonban kiálltak a lelkész mellett, és az élőláncból hamarosan tüntetéssé vált, ami a következő napokban is folytatódott, bevezetve ezzel Romániát egy új korszakba.

1989 decemberében a Temesváron kezdődő forradalom gyorsan vált egy országos lázadássá, amit a karhatalom véresen próbált leverni. Jelentős katonai erők vonultak fel a tüntetők ellen, de a rendszer elleni lázadás erősebbnek bizonyult. A reguláris alakulatok tüzet nyitottak a tüntetőkre, és a halálos áldozatok pontos száma máig ismeretlen. A Securitate emberei még a kórházakban is agyonlőtték a sérülteket, sőt, jelentések szerint a holttesteket teherautókkal szállították el és eltüntették egy bukaresti krematóriumban.

A román kormány rendkívüli állapotot hirdetett, és lezárta a határokat, de a felkelés gyorsan elterjedt az ország több nagyvárosába is. Ceaușescu december 21-én nagygyűlést hirdetett a fővárosban, bér- és nyugdíjemeléseket akart bejelenteni, és elítélte a temesvári eseményeket. A nagygyűlés azonban forradalomba csapott át, és a „Kárpátok géniuszának” nevezett diktátor sorsa megpecsételődött.

A történészek még ma is vitatják, hogy a Ceaușescu rezsim bukását külső beavatkozás vagy belső államcsíny okozta-e, de az vitathatatlan, hogy 1989. december 16-án néhány száz temesvári ember halálmegvető bátorsággal állt ki Tőkés László mellett, tudva, hogy gyilkolni kész katonai erőkkel kerülhetnek szembe. Bátorságuk és kitartásuk indította el a romániai forradalmat, amely végül Ceaușescu diktatúráját elsöpörte.

arcanum

Ajánlott Cikkek