Hírek

Titokzatos tartalmú eszközt hordoztak maguknál a magyarok, a kutatók máig töprengenek a szerepén

Árpád nagyfejedelem vezérletével 895 táján letelepedtek őseink a Kárpát-medencében, ezt nevezzük honfoglalásnak. A kutatások egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy ez csak a második, vagy akár a harmadik beáramlás volt, de tény, hogy ekkorra irányításunk alá vontuk az Alföldet, a Kisalföldet, a Csallóközt, a Szerémséget és Mezőföldet is. Időről időre azonban izgalmas részletek látnak napvilágot a hódító magyar törzsek szokásaival kapcsolatban.

Borítóképen: tarsolylemez

A történészek a mai napig hevesen vitatkoznak arról, hogy egy lépcsős, vagy úgynevezett kettős honfoglalás történt-e. Előbbi elmélet szerint egy nagy lendülettel, 895 táján foglaltuk el a cikk bevezetőjében felsorolt térségeket. Az utóbbi teória pártolói viszont úgy vélekednek, hogy az első szakasz 670 körül történt, míg a második szakasz a 9. század végén. Úgy vélik, hogy elképzelhető, hogy a magyarság fokozatosan, évtizedek során foglalta el a Kárpát-medence területeit, és ennek 895 csupán a végpontja.

Leletek alapján kiderült, hogy a honfoglaló magyar törzsek egyik látványos jellegzetessége az úgynevezett lemezzel díszített tarsoly volt. Ezek a kiegészítők egyediek voltak, művészien díszítettek, aranyozott ezüst tarsolylemezekkel tarkították őket, és az övük jobb oldalára erősítve hordták.

Eperjeske tarsolylemeze

Valahogy így nézhetett ki a varázslatosan díszes tarsoly. Úgy hírlik, hogy többek között kovát és csiholóvasat is tartottak bennük, hogy bármikor meg tudjanak pihenni és tüzet tudjanak rakni. Hasonlított egy mai táskára, tarisznyára vagy erszényre, és szorosan hozzátartozott a magyar huszárok viseletéhez.

A tarsoly kb. a térdhajlatig fityegett, történészek szerint tűzrakási eszközök mellett pénzt, élelmiszert és lőszert is tároltak benne elődeink.

forrás: promotions.hu

Ajánlott Cikkek