Épített örökség Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Tudja hol van? Zsitvatorok

1606. november 11-én, Szent Márton napján nagy esemény szemtanúja volt az egykor virágzó mezőváros és folyami átkelőhely, akkor már puszta Zsitvatő. I. Rudolf magyar király és I. Ahmed török szultán itt zárták le Bocskai István közvetítésével az 1591 óta tartó 15 éves háborút.

Borítóképen: Zsitvatoroki emlékmű a valamikori tölgyfa helyén – itt köttetett a béke

A történészek a témát alaposan kivesézték, mi most ezért nem is bocsátkozunk hosszas fejtegetésbe, inkább csak egy korábbi cikkünket idézzük, melyben a bevezetőben említett szerződésről, annak körülményeiről és hatásairól írtunk:

Minket most sokkal inkább az érdekel, hogy hol van a település. Igen, Zsitvatő települést keressük, mert Zsitvatorok ma már nem létezik, sőt valójában a Zsitva torok sem nagyon.

Hogy van ez? Talán eltűnt a Zsitva folyó? Merthogy annyit máris elárulhatunk, hogy a Zsitvatorok elnevezés abból adódik, hogy a Zsitva a településnél ömlik a Dunába. Azaz, csak ömlött!

A Zsitva az Újbányai-hegység vulkáni kőzeteiből ered az egykori Bars vármegyében és Aranyosmarótnál ér le a dombvidékre, ahol felveszi a Tribecs-hegység délkeleti oldaláról lefutó patakokat. Árvízi időszaka tavasszal és június végén van. Verebély a Zsitva átkelőhelyét védte.

Fentről a Zsitva beleömlik a Dunába – Magyarország (1782–1785) – Első Katonai Felmérés

Korábban sokan foglalkoztak völgyében az aranymosással.

A folyamszabályozások következtében napjainkban Martosnál torkollik a Nyitrába, míg korábban Zsitvatőnél ömlött a Dunába. Ezt a szakaszt Öreg-Zsitvának nevezik.

Csak egy tószerű képződményt látni (Öreg-Zsitva), Zsitvafőnél már hiába keresünk vizet

A folyamszabályozások azonban nem újkeletűek, igenis komoly előzményei vannak! 1571-ben a bécsi haditanács úgy döntött, hogy a törökök Duna menti előrenyomulását új vár építésével kell megakadályozni. Ennek helyét is kijelölték, melyet a mai Érsekújvár város elődjének tekinthetünk!

Igen ám, de a síkvidéki várak védelme sokkal nehezebb volt, mint a hegyekben emelt erődítményeké, de ennek a várnak bizonyos szempontból szerencséje is volt, amire aztán még „rá is játszottak”. Történt ugyanis, hogy az állandó török fenyegetés miatt a mai Érsekújvártól délre eső területek elnéptelenedtek, így elmaradt a területen található vízfolyások karbantartása, és…

A Zsitva medre fokozatosan elfajult.

Egyfajta mocsárvilág alakult ki, ami kedvezett a várvédőknek, ugyanakkor – a béke megkötése után – már inkább haszontalan volt, így több évszázadon keresztül munkálkodtak azon, hogy rendbe tegyék a mocsaras, lápos vidéket.

Így történt, hogy mára a Zsitva Martosnál a Nyitrába, a Nyitra a Vág-Dunába (Kis-Dunába) ömlik, jóval feljebb (légvonalban 14,5 km), mint eredetileg Zsitvatoroknál!

Zsitvatorok piros jelölővel

Ajánlott Cikkek