Magyarság Nagyjaink Történelem

Tudta? – Csak 1927 óta nemzeti ünnep március 15.

Ezen a napon 1927. ben A magyar felsőház elfogadja azt a törvénycikket, amely szerint március 15. nemzeti ünnep lesz Magyarországon.

A 1898 és 1927 között hivatalosan nem március 15-ét ünnepeltük, hanem helyette április 11-ét. A magyar polgári átalakulás jogi alapjait lefektető 1848. évi ún. áprilisi törvények királyi szentesítésének napját az 1898. évi V. tc. tette állami ünneppé. Március 15-e, a forradalom napja nem volt alkalmas arra, hogy a forradalmat és az abból kinővő szabadságharcot véresen leverő Ferenc József uralkodása alatt hivatalos nemzeti ünneppé válhasson. Jobban megfelelt ennek április 11-e, amikor V. Ferdinánd, Ferenc József királyi elődje aláírta (szentesítette) az utolsó rendi országgyűlés által Pozsonyban elfogadott törvényeket.

A nemzet viszonyát április 11-éhez mint nemzeti ünnephez a Pesti Hirlap 1905. április 11-ei száma (10. oldal) ekként fogalmazta meg: „Jó lesz megjegyezni, hogy holnap, április 11-ikén, nemzeti ünnep lészen. Nemzeti ünnep, amely a törvény nevében született, de amelyről a nagy közönség vajmi keveset tud. Igenis. Holnap ebben az országban nemzeti ünnep lészen. A hivatalnok urak a hivatalokban nem fognak megjelenni és nem fognak dolgozni, ami persze csak azért baj, mert a legtöbb ügyes-bajos embernek fogalma sem lesz s igy ide is, oda is elfárad, teljesen hiába. A hivatalfőnökök a kellő időben a templomokba mennek és a hálaadó isteni tiszteleten hivatalból vesznek részt. Egyes nagyobb bankok, amelyek március 15-ikét kutyába sem veszik, holnap alázatosan becsukják a boltot és sem kölcsönt nem adnak, sem kamatokat nem számítanak. A Duna mellett járók ámulva fogják konstatálni, hogy még az uszályhajók is zászlódiszt öltenek és hogy a hosszú póznákon zászlókat lenget a böjti szél. Egyszóval nagy ünnep lészen a közönség kizárása mellett, mert azt, hogy nemzeti ünnep van, senki sem érzi, legalább a szívében nem, pedig hát az ilyen ünnepet első sorban ott kell érezni. Ebből az alkalomból semmi esetre sem árt fölemlíteni, hogy április 11-ikének megünneplése aligha tart már sokáig, mert a közel jövőben bizonyára elérjük azt a kívánságot, hogy a magyarok nemzeti ünnepe hivatalosan is március 15-ike legyen. Az a fényes, az a hatalmas nap, amely minden hazafinak a szívéhez van nőve.” Erre azonban még várni kellett. Március 15-e csak 1927-ről lett először hivatalosan is ünnep.

forrás:hnmhh.hu/

 

Ajánlott Cikkek