Magyarság Történelem Világ

Újdonságként tálálják, de komoly történelme van: az elektromos autó

Napjainkban az autósvilág hírei másról sem szólnak, mint az elektromos autókról. Nem mi vagyunk azok, akik képesek megítélni, hogy az elektromobilitás megoldást jelent az emberiség bizonyos problémáinak megoldására, viszont fel kell hívnunk a figyelmet, hogy az a tudás, amit manapság újdonságként tálalnak, már cirka száz évvel ezelőtt is megvolt. Csak éppen valamiért mégsem ez lett a fejlődés iránya…

Borítóképen: GANZ villamos targonca

Az alábbiakban az Elektrotechnika 1929 szeptember 15.-i számában megjelent cikkből idézünk. Az tény, hogy ma a technológia előbbre tart, mint akkoriban, de az is tény, hogy már akkoriban már beható elemzéseket végeztek a témában és ismertek voltak azok a tények, amelyekre ma, mint óriási felfedezésre hivatkoznak a gyártók… Íme:

Az akkumulátornak és a villamos motornak vontatási célra való alkalmazását a XIX. század utolsó éveiben kezdték meg. Emlékezetesek még azok a lófogatú hintóhoz hasonló villamos automobilok (Id. lentebb), melyek megjelenésük idején zajtalan járásukkal nagy feltűnést keltettek. A fejlődés során az elektromobil nem tudott lépést tartani a benzinmotoros autóval. A háború előtti években ugyanis az volt a jobb jármű, amelyik gyorsabban haladt, ugyanazt az utat rövidebb időn belül tette meg. A háború, a nagy pusztulás és az Amerikai fölfogás befolyásának növekedése folytán azonban előtérbe lépett a gazdaságosság, mint egyik legfőbb szempont. Így azután ismét ráterelődött a figyelem az akkumulátoros járművekre.  

Elektromobil 1894-böl

A következő ábra mutatja, hogy mennyivel gazdaságosabb az elektromobil, mint a benzinautó. A benzines járműbe juttatott energiának csak 14,2 %-a végez hasznos munkát, míg az elektromobilnál 50,2 %. Ezzel azonban távolról sem akarjuk azt állítani, hogy az akkumulátoros gépkocsi tökéletesebb a benzinesnél.

A gazdaságosság kérdése is attól függ, hogy mennyiért kapja az elektromobil tulajdonosa a villamos energiát. A nyugati államokban a villamos energiatermelő telepek maguk csinálnak propagandát az elektromobilok terjedése érdekében és számukra néhol önköltségi, de mindenütt igen olcsó árért adják a villamos energiát.

A következő ábrán látható, hogy délután és estefelé az igénybevétel óriási, a gépeket tehát ennek megfelelően kell méretezni. De éjfél után az energiaszolgáltatás már annyira csökken, hogy a telep rossz hatásfokkal dolgozik. A telepek jobb kihasználása érdekében ilyenkor egyes helyeken önköltségi áron is adják a villamos energiát. Mivel pedig az akkumulátoros járművek nappal teljesítenek szolgálatot, ezekben az éjszakai órákban olcsón juthatnak az energiához, amelyet oly kedvező hatásfokkal használnak ki.

A központi telepek terhelési diagrammjának völgyeit elektromobilokkal kell kitölteni.

Aligha ebből a meggondolásból vezették be az elektromos buszokat 1915-ben (!) Budapesten, de tény, hogy már akkor is használtak ilyen gépeket (a szerk.):

A gazdaságosságon kívül előnyük még az akkumulátoros járműveknek egyszerűségük. Akár a kis teljesítményű villamos targoncát tekintjük, akár a többtonnás teherautót, mindegyik acél alvázból, akkumulátortelepből, egy vagy két villamos motorból és a kapcsolóberendezésből áll. Gépészeti berendezésük sokkal egyszerűbb, mint a benzines automobilé. Ennek megfelelően a hibaforrásaik száma sokkal kisebb és vezetésüket tanulatlan ember is elláthatja.

Ajánlott Cikkek