Hírek

Ukrajna: Megint nem tetszik valami…

És ha Ukrajnának nem tetszik valami, akkor rohangál az Unióhoz, meg Amerikába, hogy előadja a szegény kisgyermek papaszát. Én Brüsszelben és Washingtonban is nagyon unnám már a krokodilkönnyeket, de az érdek az érdek… Ha valamiért „megéri” támogatni Ukrajnát, semmitől nem riadnak vissza sem Brüsszelben, sem Washingtonban! Most éppen a ma aláírt magyar-orosz hosszútávú gázszerződés nem tetszik…

Még meg sem száradt a tinta a magyar-orosz gázszerződésen, az ukrán külügyminisztérium kezdeményezi az Ukrán-Magyar Kormányközi Gazdasági Vegyes Bizottság soron következő ülésének elnapolását, és az Európai Bizottsághoz fordul. Nehezményezik ugyanis, hogy Magyarország nem vesz többé olyan gázt, ami Ukrajnán keresztül érkezik az országba. És persze azonnal jönnek az aduval; Európát veszély fenyegeti! Íme:

„A magyar-orosz gázszerződés jelentősen befolyásolja Ukrajna és Európa energiabiztonságát, a kockázatok és fenyegetések sokoldalú elemzését igénylő új körülményeket teremt, valamint a régió országai cselekvésének összehangolását igényli a negatív következmények minimalizálása érdekében.”

Arra nem adnak magyarázatot, hogy miért veszélyezteti Európa energiabiztonságát Magyarország, hiszen, ha valamely európai Ukrajnán keresztül kíván szállítani, azt bármikor megteheti, csak két következménnyel kell számolnia; egyrészt drágább lesz, másrészt épépen az ellátásbiztonság lesz rosszabb, mert az ukrán vezetékek műszaki állapota pocsék, és mert egy esetleges orosz-ukán vita könnyen elvezethet a gázcsapok elzárásáig – mint arra korábban többször is volt példa!

Korábbi cikkünk, a valódi okokról:

Nem véletlen tehát, hogy a sirám mellé nem adtak magyarázatot, csak a könnyes szemekkel sajnáltatják magukat, hiszen érvelésüket nehéz lenne ép ésszel, vagy üzleti logika alapján értelmezni. Persze, ha keverni akarjuk a nemzetközi politikát az európai országok gázárával, meg az ellátásbiztonságával, el lehet menni abba az irányba is, hogy mást választunk, de arra aligha kerülhet sor, hogy számunkra hátrányosan változtassunk egy szerződésen!

Már csak azért sem, mert ilyen alapon az Északi Áramlat 2 gázvezetéken szállított gáz esetében is nagyelőadást kellene rendezni… De figyelem, ez már megvolt, és Angela Merkel kénytelen, kelletlen egy szemmel jól látható összeget oda is dobott Ukrajnának!

Csak nem most is az a „technológia”, hogy telesírják a világot, hogy most meg mi dobjuk be a sapkába a koldus jussát?

Hát azt már nem! Már csak azért se, mert – szerencsétlenségükre! – az ukránok belekeverték az ügybe a 1991. december 6-án aláírt ukrán-magyar alapszerződést, mondván, hogy a szerződés nem felel meg az alapszerződésben lefektetett elveknek sem… Nos, nem voltunk restek, és előszedtük a hivatkozott iratot, és – lám, lám… – találtunk benne egy-két érdekességet!

12. Cikk

A Szerződő Felek a kölcsönös érdekeltségből kiindulva mindenekelőtt a szomszédos határmenti térségekben fokozzák együttműködésüket a környezetvédelem és a környezet állapotának javítása, a határon áthatoló szennyeződések megelőzése, a balesetek és természeti csapások, többek között a csernobili katasztrófa következményeinek csökkentése és felszámolása, a természet ésszerű és erőforráskímélő hasznosítása, az ökológiailag tiszta üzemek körének bővítése, a nagy hatékonyságú természetvédelmi és -helyreállító intézkedések terén.

Ebből pont semmi nem valósul meg, Kárpátalján rengeteg településen még alapszintű szemétszállítás sincs, nem hogy ökológiailag tiszta üzemek!

És amikor magyar támogatással érkezik pénz, azt azonnal megcímkézik, hogy az bizonyára azért van, hogy a szeparatista törekvéseket támogassa, így ahogy lehet, akadályozzák ezen a területen is a magyar aktivitást! De van ettől még rosszabb is…

15. Cikk

A Szerződő Felek népeik természetes igényének és az európai kulturális örökség elválaszthatatlan részének tartják a hagyományokon alapuló kulturális kapcsolataik bővítését és elmélyítését. Erősíteni és fejleszteni fogják együttműködésüket a kultúra, a tudomány, az oktatás és a tájékoztatás területén.

A Felek mindegyike biztosítja állampolgárai számára a másik Fél kultúrájához, művészeti és irodalmi alkotásaihoz és tömegtájékoztatási eszközeihez való széles körű hozzáférést, és támogatják az erre irányuló állami, társadalmi és egyéni kezdeményezéseket. Elősegítik az egymás alkotó közösségei, művészei, szakemberei, kulturális és oktatási intézményei közötti cserék bővítését államközi, regionális és helyi szinten, ösztönzik a másik Fél nyelvének tanulását.

A Felek mindegyike, a kölcsönösség alapján elősegíti a másik Fél kulturális és művészeti eredményeinek megismerését és megőrzését, beleértve a történelmi és kulturális emlékek védelmét, a két ország történelmével kapcsolatos levéltári anyagok felkutatását és tanulmányozását.

Ehhez nincs mit hozzátenni, elég „csak” a nyelvtörvény, az oktatási törvényt, vagy az őshonos kisebbségekről szóló törvényt idecitálni! Ez a pofátlan társaság képes rá, és sajnáltatja magát, amikor pedig szabályosan üldözi a magyarságot szülőföldjén?

Nagyon várjuk már azt a pillanatot, amikor valamiért végre Amerika ráébred, hogy csak eltapsolható pénz kell Ukrajnának, semmi egyéb, és Washington belátja végre, hogy nem ártana számonkérni Kijevet is egy-két ügy okán!

Talán még azt is meg lehetne kérdezni (a magyarság ellen elkövetett gazságokon túl), hogy Ukrajna miért nem hatja végre a minszki szerződésben foglaltakat, vagy hogyan működhetnek nyíltan náci szervezetek az országban? És lenne még kérdés bőven…

Ui.: ha valakit részletesen is érdekel, itt található az ukrán-magyar alapszerződés 1995-ös kihirdetése szerinti formában:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500045.tv

Ajánlott Cikkek