Hírek Vélemény Vélemény-cikkeink

Ukrán véleményvezérek: Magyarország Ukrajna egyik legnagyobb ellensége

Ukrajna nemzetközi politikájának szakértői szerint 2020-ban Litvánia volt a legbarátságosabb ország Ukrajnával szemben, az Orosz Föderáció pedig a legellenségesebb. Ezt bizonyítják a Külpolitikai Tanács “Ukrán prizma” közvélemény-kutatásának eredményei, melyen 111 szakértő vett részt. A szakértők között elemző központok és a tudományos közösség képviselői, nemzetközi újságírók voltak.

A szakértők Oroszország esetében teljesen egyöntetű véleményt adtak, hiszen a megkérdezettek döntő többsége megjelölte, mint ellenség. Magyarországgal kapcsolatban épp csak 50% feletti volt a szavazatok aránya, de a szavazás jól mutatja, hogy Ukrajna – legalábbis annak véleményformálói – egyértelműen ellenségként tekintenek hazánkra. Ennek pedig egyetlen oka van; Magyarország az ukrán nyelvtörvény kapcsán jelezte, hogy kifogásai vannak. És persze ott van az a „mindent vivő” téveszme – melyet akkor vettek elő, amikor a magyar kormány végre komoly hangsúlyt fektetett a jelenlegi határokon kívül élő magyarokra… -, amit most már látható módon a magáénak vall a véleményformáló elit nagyobb része.

Ezzel azért nem kis baj van! A probléma ott van ugyanis, hogy amíg Kárpátalját el lehetett hanyagolni, amíg szegényházként könyvelték el, és csak lesajnálták a magyarokat, addig ez az ellenségkép nem volt meg! Ez az utóbbi évek terméke, hiszen rájöttek Ukrajnában, hogy a magyar kormány erkölcsi és anyagi támogatása kiemeli a régiót, ami – szerintük – elvezethet oda, hogy elszakadjon a terület.

Igen, de kérdés, hogy ez miért lenne furcsa? Miért lenne meglepő? Gondoljunk bele, a Kárpátalján élő magyarsággal jó 80 éve nem foglalkozott megfelelően a mindenkori budapesti vezetés, de a szovjet, vagy később az ukrán sem! Most, hogy az anyaország végre felismerte felelősségét az összmagyarság irányába, és ezt nem csak szavakban, hanem tettekben is kimutatta, miért gondolja bárki is, hogy az ott élő magyarok jobban ragaszkodnának lassan évszázados elnyomóikhoz, mint az anyaországhoz, ami/aki végre fellép az érdekükben, és szellemi, anyagi támogatást is nyújt?

Ukrajna olyan, mint a félelmében foga fehérjét mutató kutya; retteg geopolitikai erejének elvesztése, és az ország területi egységének sérülékenysége miatt, ezért acsarog szomszédaira… Keleten ütik, nyugaton mar! Nem ellenségeskedni kellene végre, hanem emberként bánni a magyarokkal – még Ukrajnában is!

Ui.: a közvéleménykutatások szerint nincs szeparatista veszély Kárpátalján (a felmérést ukránok végezték!).

Ajánlott Cikkek