Hírek Mások írták Vélemény

Ursula von der Leyen hadúr? Miért téved az Európai Bizottság elnöke?

Marlborough-hoz hasonlóan Ursula is háborúba indul. Az ukrajnai orosz agresszió óta a Bizottság elnöke bevezette a hadiállapotot. Nyilvánvaló, hogy készen áll a teljes háborúra Putyin ellen. Az utolsó csepp ukrán vérig. Mert ne feledjük, az Európai Uniónak nincs se hadserege, se valódi diplomáciája, és nincs lehetősége vagy szándéka fegyveres konfliktusba bocsátkozni Oroszország ellen. Ami öngyilkos lenne Európa és a világ számára.

Borítóképen: Ursula von der Leyen, Rommel tábornagy laktanya, Augustdorf – 2014 (forrás: Ursula von der Leyen spricht mit Bundeswehrsoldaten (Sommerreise) via commons.wikimedia.org, szerző: Dirk Vorderstraße, licenc: CC BY 2.0) A kép illusztráció

Az Európai Unió elnökének kommunikációja sok tekintetben felelőtlen, és semmiképpen sem segíti elő a békéhez való visszatérést. Mert Oroszország e háború után sem fog eltűnni a világtérképről. Sőt, annak esetleges felbomlása katasztrófa lenne a világ és különösen Európa számára, az instabilitás melegágya Eurázsiában és lehetőség Kína számára.

A meglepő az, hogy Ursula von der Leyen virtuális világban él. Április 9-én Varsóban kijelentette, hogy a bocsai civilek halála „több elszántságot adott neki Putyin szörnyű háborújának megvívásához”.

De nem harcol semmivel és senkivel.

Igaz, az Európai Unió 450 millió eurót szabadított fel, hogy Ukrajna felfegyverkezhessen, üzemanyagot és orvosi felszerelést vásárolhasson. Igaz, az Európai Unió részleges gazdasági szankciókat fogadott el. Sok döntés célja Oroszország akadályozása és Ukrajna megsegítése, de ez nem a harcról szól. A retorika és a valóság közötti eltérés veszélyes. Ukrajna támogatása kétségtelenül hatékonyabb lenne háborút szító kommunikáció nélkül.

Lady Thatchernek lenni – aki megnyerte a falklandi háborút – nem mindenkinek való. Eközben az Európai Unió ugyanúgy nem tudta elkerülni a háborút a volt Jugoszláviában, mint Ukrajnában, és az Egyesült Államok és a Vatikán nyerte meg a hidegháborút.

Ráadásul az európai politika Oroszországgal szemben a szovjet blokk bukása után kifürkészhetetlenül ügyetlen volt. Hetven évnyi kommunista bűnözés után kellett volna emlékeznünk arra, hogy 1917 előtt az Orosz Birodalom volt a szövetségesünk.

Ezért okos lett volna visszaintegrálni az európai politikába, hogy kihasználhassuk eurázsiai jelenlétét az egyensúly biztosítása érdekében a világnak ezen a részén. Ennek éppen az ellenkezője történt.

Épen ilyen politikát akart az Egyesült Államok! Zbigniew Brzeziński 2004-ben megjelent The True Choice című könyvében egyértelműen kijelenti, hogy a világ javulása és stabilitása az Egyesült Államok hegemóniájának fenntartásán múlik, és hogy;

A globalizáció „a világhegemónia természetes doktrínája”. Ehhez azonban el kell kerülni Nyugat-Európa és Oroszország közeledését, ami az Egyesült Államok leépülésével járt volna.

Az Európai Unió alkalmazkodott ehhez a világképhez, és amikor von der Leyen asszony május 12-én kijelentette, hogy Oroszország a „legközvetlenebb veszély” a világrendre, az amerikai világrendre gondolt.

Semmi sem indokolhatja a háborút Ukrajna ellen. A hibánál is rosszabb az a hiba, amely megszakítja az ősi köteléket Oroszország és Ukrajna között. Maga Putyin a testvéri nép ellen vívott háború révén megpecsételte a válást és saját meggyengülését.

De Oroszország a háború után is marad. Az amerikaiak mindig is a sajátjukon kívüli birodalmak ellenfelei voltak. A történelem pedig arra tanít bennünket, hogy bizonyos birodalmakban megvan az egyensúly erénye.

Von der Leyen asszony téved, amikor azt mondja, hogy Oroszország a „legközvetlenebb veszély” a világrendre. Ez egy lényeges elem. Le akarja törölni Oroszországot a térképről? XII. Károly, Napóleon és Hitler ott törte ki a fogát, és mindent elveszített.

Az elmúlt években mindenekelőtt az Egyesült Államok destabilizálta a világot a közel-keleti politikájával, amiért az európaiak súlyos árat fizettek. Az észak-déli ellentét továbbra is érvényesül, beleértve az Oroszország elleni szankciókat is.

Von der Leyen asszonynak aggódnia kellene emiatt, és ahelyett, hogy egy nem létező hadsereg főtábornokát játszaná, jó lenne emlékezni arra, hogy az Egyesült Államok, egy elszánt birodalmi nemzet, mindenekelőtt saját érdekeit védi. Ami minden nemzet kötelessége önmagával szemben.

De vajon megértheti-e, hiszen az Európai Uniónak éppen az a célja, hogy eltörölje a nemzeteket?

via Boulevard Voltaire

Ajánlott Cikkek