Épített örökség Hírek Magyarság Nagyjaink Történelem

Vasút Közlekedés Széchenyi Szabadság

Amikor 80 éves megszületését ünnepelte a vasút a Műszaki Szemle 1926 os kiadásában A Legnagyobb Magyart Széchenyi István szavait idézte .Az idézet természetesen a mai napig megállja a helyét. A cikkben a Magyar Vasútvonalak fejlődését is megjelenítették.

A vasútnak azt a gazdaság- és társadalomformáló jelentőségét,amelyet StephensonGyörgy előrelátott, SzéchenyiIstván mindenszava és írása, legfőképpen azonban a javaslat a magyar közlekedésügy rendezésérül(1848) tanúsága szerint, annyira átérzett ésamelynek szolgálatában BarossGábor és vasúti politikájának alapvetői, munkatársai és örökösei, mint a legbeszédesebben az idefogotttérképek bizonyítják, ezt a jelentőséget a újjászülető Magyarországmég nem ismerte fel, aminthogy 1840-ben is rátöri szépségét talán sokan,de rétori igazságát annál kevesebben ismerték fel Széchenyie máigigaz és ma is megszívlelendő szavának: “

Mi magyarok annyira bálványozzuk a szabadságot s eddigeléúgy látszik, mégsem igen jutott eszünkbe, min nem csudálkozhatni eléggé, hogy jó közlekedés nélkül nem egészen szabad az ember . . .

Széchenyi István

Ajánlott Cikkek