Erdély Hírek Magyarok a világban

Végre célba ér a kisebbségek ügye?

Sikerrel összegyűltek az aláírások az őshonos nemzeti kisebbségek európai szintű támogatása ügyében! Most mégis mintha félnénk, hogy mi lesz ezután… A székelyek által indított kezdeményezés célja, hogy az EU egyik legnagyobb támogatási kerete, a kohéziós politika kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő térségektől.

Vannak akik csak legyintenek, és valahol érthető is… Nem volt túl régen, amikor az Európai Bizottság egész egyszerűen lesöpörte az asztalról a Minority SafePack-et, mondván, hogy egész egyszerűen nem uniós hatáskörbe tartozó kérdés a kisebbségvédelem. Azt sokan, sok helyen leírták, nyilatkozták, hogy a kellő számú aláírás, az Európai Parlament egyértelmű támogatása ellenére történő elutasítás voltaképpen szembe köpése annak a mintegy 50 millió, Európa lakosságának 11%-át kitevő európai állampolgárnak, akik őshonos nemzeti kisebbségként élnek az unió területén. A téma lesöprésére talán az volt az ok, hogy a döntéseket a választópolgárokhoz a lehető legközelebb kell meghozni?

Az lehet, de ennek csak akkor van létjogosultsága, ha bizonyított, hogy az a szint, ahol meghozzák a döntéseket (ebben az esetben tagállami szinten) hatékonyabb a működés, mint eggyel magasabb, azaz uniós szinten. Nos, ez a Minority SafePack esetében biztosan nincs így, hiszen azt pontosan tudjuk, hogy a magyarságot, mint kisebbséget, folyamatos atrocitások érik a környező országokban! És most – már a kezdeményezés alapszövege is tartalmazza! -, hogy éppen azért szükséges a kohéziós jellegű támogatások rendszerében az őshonos kisebbségek közvetlen uniós támogatása, mert tagállami szinten nem működik megfelelően a kohéziós támogatások elosztása.

Bevett gyakorlat ugyanis, hogy az uniós támogatások elosztásánál a legtöbb helyen burkoltan hátrányba szorítják azokat a régiókat, ahol a kisebbséget jelentő nemzeti lakosság van többségben. Sok oka lehet ennek, de a magyarság esetében a legfőbb cél az, hogy az etnikai összetételre ezzel is úgy hassanak, hogy lehetőleg csak szórványban, és ne egy tömbben éljenek a magyarok ezeken a területeken, mert ebben az esetben – azonos céllal! – már könnyebben megtörténik az asszimiláció. Példaként említhetők a Partium és Székelyföld jelentősen eltérő demográfiai folyamatai, ahol azt tapasztajuk, hogy a Partium-ban, nem egy tömbben élők körében nagyobb a vegyesházasságok aránya, az ezekből a házasságokból született gyermekek pedig sokkal nagyobb eséllyel vallják magukat románnak, semmint magyarnak.

Na de vissza a témához! Most arról van szó, hogy az őshonos kisebbségeknek ne az adott ország mindenkori politikai vezetésénél kelljen kilincselnie, hanem közvetlenül az Unióhoz fordulhasson. Ehhez természetesen egy komoly szempontrendszer szükséges, mert ha egy ország – ami nem éppen támogató az őshonos kisebbségek ügyében… – még kevesebb támogatást oszt tovább tagországi szinten a kisebbségek irányába, mondván, hogy úgyis kapnak ők közvetlen uniós pénzt… De ne fessük az ördögöt a falra, most a legfontosabb, hogy az ügy tovább menjen! És nem szabad elfelejteni, hogy köszönettel tartozunk a szervezőknek, az irdala.hu szervezőinek, annak a csapatnak, mely elérte, hogy végül meglegyen a szükséges számú támogató aláírás.

A többi már nem rajtuk, vagy rajtunk múlik…

Ajánlott Cikkek