Épített örökség Felvidék Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Zólyom vára: Szent László királytól Bethlen Gáborig, és még tovább…

A város a középkorban Zólyom vármegye székhelye volt, az újkorban Besztercebánya vonzáskörzetébe tartozi. Egy legenda szerint a vár falai között halt meg 1095. június 29-én Szent László király.

„Zólyom ősrégi tették a Garam által alkotott félszigeten.Királyi vár volt annak idején a hírhedt Giskra kezére került, a mikorában bevehetetlen várnak tartották. Mátyás király gyakran tartózkodott benne, s a vár környékén nagy lovagi tornákat s egyéb udvari ünnepeket rendezett. A vár egy ideig a megvette a várat a Lorántffy-család, Dersffyek tulajdona is volt. 1522-ben II.Lajos király nászajándékul adta Mária királynénak, azzal a joggal, hogy ő nevezze ki a vár főkepitányát és Zólyom megye főispánját.

1907

A zólyomi vár jelentékeny hadi tényező volt, a többi bányavárosokkal önálló háborukat viselt; a hire igen nagy volt, bár rendesen csak száz huszárt állított ki a csatatérre. A vár tornyos négyszögletü épületében ma hivatalok vannak elhelyezve.”

forrás: Kincses Kalendárium, 1907

„Érdemes azt is tudni, hogy Zólyom városa és a vár 1944-ben a Szlovák Nemzeti Felkelés egyik központja volt. A szovjet Vörös Hadsereg 1945. március 14-én foglalta el.

A magyar látogatók általában azt is tudják, hogy 1554. október 20-án Zólyomban született Balassi Bálint, a nagy magyar reneszánsz költő és törökverő. Apja gyarmati Balassa János főispán és a zólyomi vár főkapitánya volt; anyja lekcsei Sulyok Anna, Dobó István és Bocskai György sógornője.

A várat a XX. században helyreállítoták és az utóbbi évtizedekben népszerű kirándulóhely.”

forrás: Prágai Tükör, 2018. 4. szám

Ami szerintünk még kimaradt, de igen fontos, hogy A zólyomi vár sohasem volt a törökök kezén. 1605-ben Bocskai István, majd Bethlen Gábor foglalta el.

1620-ban majd egy évig itt őrizték a Szent Koronát miután Bethlen Gábort augusztus 25-én a szomszédos Besztercebányán tartott országgyűlésen magyar királlyá választották.

Ajánlott Cikkek