Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Világ

Zubovics Fedor: a svábok krumplijától a szárazföldi torpedóig

Zubovics Fedor egy igazi kalandor volt, de a szónak nem a rossz értelmében, ő inkább csak az a fajta ember volt, akinek nincs nyugvása, a „fél világot” beutazta, és valahogy mindig forrtak az események, ahol ő megjelent. Az események vonzották őt, vagy éppen fordítva? Erre is fény derül élettörténetéből!

Borítóképen: Zubovics-féle lovassági úszó készülék

Zubovits Fedor neve fogalom volt már saját korában is. A katonai pálya mellett számos egyéb tevékenységet folytatott, amelyek révén ismertté és elismertté vált nemcsak szűkebb hazájában, hanem nemzetközi téren is.

Ősi lengyel családból származott, melynek eredete 1434-ig nyúlik vissza. A család első ismert őse Sándor, a litvánok kormányzója volt. 1434-ben ő nyerte adományul a Cielski–birtokot III. Szaniszló királytól, majd később a poroszok elleni hadjáratok alatt szerzett hadvezéri érdemeiért nyerte a Pruszpokorinszki előnevet. A családból 1776-ban Ferenc lengyel királyi főasztalnok, kinek József nevű fia 1794-ben Magyarországon telepedett le.

Tanulmányait Vácon, a Kegyesrendi Gimnáziumban végezte, s ebből az időből maradt fenn róla az első visszaemlékezés is:

„…mokány magyar gyerek volt mindig, ki mindnyájunk félelmetes tiszteletét bírta bátorsága és erélyéért. A kalváriai deákvár sokat tudna mesélni hőstetteiről; itt vívtuk hős csatáinkat, ágyúgolyó helyett a szegény svábok földjeiről csent krumpli és répával, kard helyett pedig kukuricza szárral. A vezér rendesen Zubovics volt.”

A gimnáziumot követően az előkelő bécsi nevelőintézetben, a Teréziánumban folytatott tanulmányok befejeztével – a családi hagyományt követve – 1866-ban katonának állt.

A Birodalom egyik elit alakulatánál, a 9. számú Liechtenstein-huszárezrednél kezdte szolgálatát, amely jelentős eredményeket könyvelhetett el az 1864-es porosz–osztrák–dán háborúban, a Habsburgok kevés 19. századi sikeres hadi vállalkozásának egyikében. Az ezred részt vett az 1866-os porosz–osztrák háborúban és az első világháborúban is.

Zubovits Fedor

Zubovits Fedor valószínűleg a königgrätzi csatában esett át a tűzkeresztségen, majd nem sokkal később egy időre függetlenítette magát Ferenc József hadseregének fegyelmétől.

Mivel a nyilvánosságot nagyon szerette, kesztyűs kézzel bánt az újságírókkal. Minden esztendőben meghívott néhányat közülük a Verőcén lévő Migazzi-kastélyba, amelyet azelőtt a váci püspöktől bérelt.

Kalandos élete során a feljegyzések szerint előbb Olaszországban bukkant fel Garibaldinál, ahol francia fogságba esett, majd újra az osztrák hadseregben szolgált, közlegényként folytatta lovassági karrierjét.

1869-ben királyi kegy emelte újra tiszti rangra a megalakuló honvédség nyíregyházi alakulatánál. Nyíregyházi szolgálatáról már valóban van adat, de megelőző lefokozására nem térnek ki.

1872-ben kilépett a tényleges szolgálatból és 1874-ig a kairói alkirályt szolgálta.

Egyiptomból hazatérve 14 nap alatt tette meg lóháton a Bécs–Párizs útvonalat. 1875-ben Spanyolországban harcolt a karlisták ellen, majd 1878-ban Boszniában, 1880-ban pedig Albániában küzdött (ez utóbbi helyen a mirditák mellett). Segített az 1877–78-as orosz–török háborúban a törököknek elpáholni az „orosz medvét”, egy cserkeszekből összeállt kaukázusi lovassági különítmény parancsnokaként. Plevnánál állítólag sebesülten fogságba is esett.

Zubovics Fedor Párizsban, Vasárnapi Ujság, 1874

Igazi hírnévre azonban katonai találmányai révén jutott: 1876-ban feltalált egy úszó készüléket, mellyel a jégtől zajló Dunát átúszta; 1882-ben pedig öt évi kutatás után befejezte világhírü találmányát, a szárazföldi torpedót, melyet az osztrák-magyar hadseregen kívül Svájc, Svédország, Dánia, Kína és Szerbia is megvásároltak.

„1915. március 16. A hadosztályparancsnokság délután 3 órára Zubovics Fedor százados érkezését helyezte kilátásba, aki be fogja mutatni a Zubovics féle szárazföldi torpedót. Kíváncsi voltam rá, mert már sokat hallottam emlegetni, de még nem láttam soha. 4 óra felé érkezett ki Zubovics Fedor egy nagyobb csoporttal. A zászlóaljparancsnokok, századparancsnokok odagyülekeztek köréje. Az egyik küldönc egy csomagból kész aknákat vett elő. Ezek dinamittal töltött dobozok voltak. A dobozba beépítve egy rugós, ütésre gyújtó szerkezet, melyben egy gyújtó szeg egy töltény gyutacsára vágott. Ez meggyújtotta a 2 gr-os robbanó gyutacsot, az pedig a robbanószert” – írja Damó Elemér, a székesfehérvári ezred utász századosa, amikor a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred visszavonulóban volt a Variházától délnyugatra húzódó Korumkó hegy gerincén, majd így folytatta:

„A készülék az által jött működésbe, hogy egy botló huzal a rugóval megfeszített gyújtószegből kihúzta a biztosító sasszeget. A megfigyelt aknánál a figyelő meghúzta huzallal a biztosító sasszeget, miáltal a rugó előre csapja a gyúszeget. <…> Nem tudom, miért hívták torpedónak, talán azért, hogy nehezebb legyen kitalálni, hogy mi. Mi már békében is dolgoztunk egy hasonló készülékkel az érintő akna telepítésénél.”

És ogyan lehet átúszni a jeges Dunát? Nos, egy lóra erősített „úszógumival”:

„Ami magát az úszókészüléket illeti, ez valami 22 láb hosszú s másfél láb széles fekete kaucsukzsebből vagy hólyagból áll, mely léggel megtöltve két felől a nyereghez van erősítve. E légzacskók alakját rajzunk egyik szögletében külön is megtalálják olvasóink. E két hólyagot hátul a farmatring fölött s elül a nyereg előtt egy-egy szíj köti össze; ezek s két pár heveder a ló hasán keresztül kötve elégségesek arra, hogy a lovast lovával együtt a viz szine fölött tartsák s arra is kevés erő szükséges, hogy az úszás irányát a lovas lovának megadja” – Vasárnapi Ujság, 1877.

Ajánlott Cikkek